Produkty
Rozumieme investíciám!

Dosahujeme nadštandardné zhodnotenie zverených prostriedkov. K potrebám klientov pristupujeme individuálne a ponúkame originálne riešenia na mieru.


VIAC
Služby
Našim klientom ponúkame komplexné spektrum investičných
a poradenských služieb. Starostlivo rozhodujeme, ktoré finančné
nástroje a transakcie sú pre klientov vhodné z pohľadu ich finančnej situácie, skúseností, vedomostí a investičných preferencií.VIAC
O nás
Na európskom trhu úspešne pôsobíme od roku 2002.

V rámci našich aktivít a štruktúry skupiny Sympatia sme vytvorili silný tím odborníkov, ktorí poskytujú komplexné odborné poradenstvo v oblasti investícií na finančných trhoch, private equity investícií, corporate finance, podnikového, ekonomického a právneho poradenstva.


VIAC
Projekty
Realizujeme investície aj mimo finančných trhov vo forme dlhového financovania alebo vo forme priamych kapitálových investícií (Private Equity).
Fondy POLARIS
Polaris Finance SICAV sa špecializuje na správu fondov pre profesionálnych investorov s cieľom dosiahnuť nadštan-dardné zhodnotenie pri minimalizácii rizika.
Finančné trhy
Aktuálny prehľad vývoja na finančných trhoch v grafoch.