Rozumieme investíciám!

Sme odborníkmi v investovaní na finančných trhoch, private equity investíciách,
ekonomickom a právnom poradenstve.

Investičná skupina Sympatia vznikla v roku 2002 so zameraním na finančné trhy. Aktivity skupiny, prevažne na stredoeurópskom trhu, sme odvtedy postupne rozšírili z oblasti správy majetku a poskytovania investičných riešení na finančných trhoch aj do investícií v oblasti real estate a private equity.

Prostriedky klientov zhodnocujeme v portfóliu vlastných, ako aj spolufinancovaných projektov. Investície sú štandardne realizované vo forme pôžičiek, úverov, emisie dlhopisov, ako aj formou priamych kapitálových investícií.

Pri našich investičných aktivitách dosahujeme požadované výnosy pri minimalizácii investičného rizika a to tak, že:

  • Investície podliehajú dôkladnej finančnej, právnej a skutkovej analýze;
  • Investície sú zabezpečené a kryté nehnuteľnosťami a inými kvalitnými aktívami.


Všetky oblasti investičného cyklu každej investície a projektu rieši náš tím vlastných, skúsených odborníkov. Našim cieľom je vytvárať nadčasové a trvalo udržateľné riešenia.

Sympatia Financie, o.c.p., a.s. je obchodník s cennými papiermi s povolením Národnej banky Slovenska na poskytovanie širokej škály investičných služieb. Okrem investičných služieb na finančných trhoch poskytujeme taktiež služby člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR, investičné poradenstvo, sprostredkovanie M&A obchodov a upisovanie a umiestňovanie nových emisií cenných papierov.

Spoločnosť vznikla v roku 2002. Dnes využíva svoje dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti v celej škále investičných riešení pre súkromných, firemných a inštitucionálnych investorov a klientov v strednej Európe.

Už viac ako 16 rokov úspešne zhodnocujeme peniaze našich klientov, ktorým poskytujeme nasledovné služby:

  • Správa aktív
  • Riadime a spravujeme aktíva privátnych klientov ako aj inštitucionálnych investorov.
  • Investičné poradenstvo
  • Právne služby
  • Emisie dlhopisov a služby kapitálových trhov
  • Projektové financovanie a projektový manažment
  • Poradenstvo v oblasti podnikových financií
  • Vedenie účtov majiteľa CP

Právne služby

Sympatia Legal s.r.o. vznikla 1. februára 2015 v súlade so zákonom č. 586/ 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária Sympatia Legal poskytuje široký rozsah právnych služieb pre zahraničné a slovenské spoločnosti a to predovšetkým v oblasti obchodného, bankového práva, práva nehnuteľností, konkurzov a reštrukturalizácií.

Poradenstvo je zamerané na dosiahnutie obchodných cieľov našich klientov, ku ktorým patria banka, zahraničné fondy, obchodník s cennými papiermi, domáci aj zahraniční developeri, výrobcovia komponentov pre automobilový priemysel, zahraničné prepravné spoločnosti, viaceré maloobchodné reťazce zo sveta módy, zahraničný predajca automobilov, a iní.

Naša spoločnosť ponúka svojim klientom komplexnú škálu právnych služieb vo všetkých oblastiach práva a to na vnútroštátnej, európskej ako aj medzinárodnej úrovni a spolupracuje s odborníkmi z rôznych oblastí (bankami, expertami na financovanie projektov, investičnými spoločnosťami, daňovými poradcami a audítormi, exekútormi, dražobnými spoločnosťami, notármi, patentovými zástupcami a pod.).

Náš tím je zložený z právnikov s vynikajúcou kvalifikáciou, osobnými kvalitami a zahraničnými skúsenosťami.

Právne služby poskytujeme v nemeckom, anglickom, francúzskom a slovenskom jazyku.

Komplexné účtovnícke a administratívno-poradenské služby

Zabezpečujeme komplexné odborné poradenstvo, administratívno-poradenské služby vrátane vedenia účtovníctva a komplexnej administrácie spoločností.

V rámci našich aktivít v spoločnosti Sympatia Advisors sme vytvorili silný tím odborníkov, ktorí vedia našim klientom poskytnúť servis v oblasti kúpy a predaja spoločností, podnikového financovania, emisie dlhopisov a akcií, reštrukturalizácii dlhov a rekapitalizácii spoločností vrátane právneho a daňového poradenstva.

V súčasnosti poskytujeme služby outsourcingu účtovníctva viac ako 100 spoločnostiam z oblasti projektov, služieb, obchodu a výroby.

V spolupráci s renomovanými daňovými poradcami vieme zabezpečiť prvotriedny servis v oblasti daňového a transakčného poradenstva.