28. októbra 2021 • Legislatíva

Novela Zákonníka práce:
Nové pravidlá príspevku na stravovanie zamestnancov

Parlament dňa 26. októbra 2021 schválil novelu Zákonníka práce, ktorá má za úlohu daňovo zrovnoprávniť stravovacie poukážky a finančný príspevok na stravovanie na základe výberu zamestnanca. Navrhovaná účinnosť novely je stanovená na 1. január 2022.

Parlament dňa 26. októbra 2021 schválil novelu Zákonníka práce, ktorá má za úlohu daňovo zrovnoprávniť stravovacie poukážky a finančný príspevok na stravovanie na základe výberu zamestnanca. Navrhovaná účinnosť novely je stanovená na 1. január 2022.

Stravovacie poukážky ako aj finančný príspevok na stravovanie bude možné oslobodiť od dane do výšky 55% hodnoty stravného (aktuálne maximálne 2,81 EUR). Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu by mal zostať bez zmeny a nebude podliehať zdaneniu.

Poskytnutie stravovacích poukážok alebo finančného príspevku na stravovanie bude nutné realizovať vopred.

Samostatne zárobkovo činné osoby budú môcť do daňovo uznateľných výdavkov zahrnúť sumu maximálne do výšky 2,81 EUR za každý odpracovaný deň, avšak SZČO odpadne povinnosť dokladovať náklady vynaložené na nákup stravy alebo stravovacích poukážok.

Daňové zrovnoprávnenie stravovacích poukážok a finančného príspevku, ktoré priniesla novela, je za cenu zníženia limitu pre oslobodenie od dane a odvodov v prípade stravovacích poukážok resp. stravy poskytovanej zamestnancom na pracovisku. Novela však neodstránila administratívnu náročnosť spojenú s povinnosťou zamestnávateľa, poskytovať príspevky na stravovanie vopred.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny