28. októbra 2022 • Legislatíva

Založenie SRO-čky bude ľahšie a rýchlejšie

Dobrá správa pre podnikateľské prostredie na Slovensku. Prostredníctvom návrhu novely Obchodného zákonníka, z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, sa od budúceho roka zjednodušuje a zrýchľuje proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, spočívajúci vo vytvorení štandardizovaných online formulárov a interaktívneho sprievodcu, ktorý bude zakladateľa sprevádzať celým procesom založenia spoločnosti.

Ako sme už v úvode uviedli, predmetná zmena sa bude týkať výhradne spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom musia byť splnené aj ďalšie podmienky. Predmet podnikania musí byť vymedzený maximálne desiatimi činnosťami z osobitného zoznamu vybraných voľných živností, ktorý sa na tento účel novelou zavádza, taktiež spoločnosť bude môcť mať iba jediného spoločníka.

Živnostenské oprávnenie, pri tomto type spoločnosti s ručením obmedzeným, sa bude zápisom do obchodného registra považovať za automaticky udelené, taktiež bude spoločnosť automaticky zaregistrovaná ako daňový subjekt.

Návrhy na zápis bude v tomto prípade registrovať výhradne obchodný register Okresného súdu Žilina a to bez ohľadu na sídlo spoločnosti.

Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2023.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny