14. januára 2019 • Naše produkty

Predstavujeme Vám produkt s kapitálovou garanciou

Investičný certifikát Sympatia Garant 80 je vhodný pre investorov, ktorí chcú v strednodobom horizonte participovať na akciovom trhu, no zároveň sa obávajú možného nepriaznivého vývoja svojej investície v dôsledku prípadného poklesu akciových trhov.

Globálne akciové trhy donedávna zažívali najdlhšie obdobie nepretržitého rastu v histórii, o ktorom nikto nevedel predpovedať, ako dlho bude trvať. Aj napriek globálnemu ekonomickému rastu politické napätie čoraz viac ovplyvňuje vývoj akcií a zvyšuje ich volatilitu. Investičný certifikát Sympatia Garant 80 je vhodný pre investorov, ktorí chcú v strednodobom horizonte participovať na akciovom trhu, no zároveň sa obávajú možného nepriaznivého vývoja svojej investície v dôsledku prípadného poklesu akciových trhov.

Hlavným podkladovým aktívom investičného certifikátu je fond iShares EURO STOXX Select Dividend Yield 30 UCITS ETF, ktorý sleduje vývoj akcií 30-tich významných európskych spoločností. Váha uvedeného podkladového aktíva sa aktívne upravuje podľa jeho aktuálneho vývoja, pričom sa váha akciovej zložky v období nepriaznivého vývoja znižuje. Investor získava zároveň garanciu 80% najvyššej dosiahnutej hodnoty, tzn. pokles hodnoty od najvyššieho dosiahnutého bodu o maximálne 20%.

Akciové trhy prinášajú z dlhodobého pohľadu pre investorov nadpriemerné výnosy a sú veľmi dobrou ochranou pred inflačným znižovaním hodnoty peňazí, no zároveň zažívajú obdobia silného poklesu hodnoty, voči ktorému dokáže Sympatia Garant 80 do značnej miery investora ochrániť.

FUNKCIONALITA

V úvodný deň ocenenia sa stanoví úvodná hodnota fondu na základe zatváracej ceny iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF. Každý mesiac sa na základe stanoveného algoritmu určí váha pre rizikovú zložku indexu pre najbližšie obdobie spolu s váhou pre nerizikovú zložku. Raz ročne, v príslušný rozhodný deň, sa stanoví hodnota kapitálovej garancie, ktorá bude stanovená ako 80% najvyššej dosiahnutej hodnoty certifikátu, ktorá zároveň nesmie byť nižšia ako garancia z predošlého obdobia.

Pri splatnosti bude investorovi vyplatená hodnota investičného certifikátu, ktorá môže byť väčšia alebo menšia ako hodnota podkladového akciového indexu, v závislosti od jeho priebehu a s tým spojených zmien vo váhach rizikového a bezrizikového aktíva.

Príklad stanovenia hodnoty garancie:

Rozhodný deň 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hodnota certifikátu 110% 115% 132% 140% 125% 100%
Hodnota garancie 88% 92% 105,6% 112% 112% 112%

Hodnota investície nemôže vďaka garancii poklesnúť pod 80% pôvodnej hodnoty investície.

Investor má možnosť požiadať o predčasné splatenie k rozhodnému dňu pre určenie garancie, pričom sa do úvahy bude brať hodnota garancie ako aj hodnota investičného certifikátu k danému rozhodnému dňu.

MODELOVÁ HISTORICKÁ VÝKONNOSŤ *

Stratégia prevencie pred nadmerným poklesom hodnoty indexu vďaka úprave váhy rizikovej zložky dokázala v minulosti na základe modelovej situácie ochrániť investorov pred neprimeraným poklesom a zároveň priniesť investorom výnos vyšší ako bol výnos podkladového aktíva. V období celosvetovej recesie v rokoch 2008 až 2010, kedy akciové trhy poklesli o viac ako 50%, bol klient ochránený vďaka 80% garancii najvyššej dosiahnutej hodnoty.

* Zobrazený vývoj hodnoty investičného certifikátu v období od 2005 – 2017 je modelovaný na základe skutočného vývoja podkladového indexu. Historická výkonnosť negarantuje podobný vývoj v budúcnosti.

PRÍLEŽITOSTI

  • Investičný certifikát Sympatia Garant 80 umožňuje investorom participovať na pozitívnom vývoji akciových trhov a zároveň byť chránený pred ich nadmerným poklesom
  • Investícia do akciového indexu prináša investorom diverzifikáciu vďaka investícii do viacerých spoločností v rôznych odvetviach
  • Možnosť predčasného splatenia k rozhodnému dňu aj bez poplatku
  • Bez vstupného poplatku

RIZIKÁ

  • V prípade, že bude fond iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCTIS ETF nepretržite od počiatočnej investície klesať, investor nezíska žiaden výnos a pri splatnosti mu bude vyplatená 80% hodnota istiny
  • Splatenie istiny ako aj výnosu je závislé od platobnej schopnosti Sympatia Financie, o.c.p., a.s.. V prípade platobnej neschopnosti môže investor utrpieť celkovú stratu istiny

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny