23. januára 2020 • Naše produkty

Sympatia Garant 80 dosiahol za prvých 10 mesiacov 7,95% rast

Náš prvý investičný certifikát Sympatia Garant 80, spustený v marci 2019, dosiahol za prvých 10 mesiacov až 7,95% rast. To znamená anualizovanú výkonnosť 9,61%!

Ako môžeme vidieť na nasledujúcom grafe, Sympatia Garant 80 vďaka pravidelnej úprave váhy akciovej zložky nielen prekonal výkon podkladového aktíva ale zároveň vykazoval v priebehu celého obdobia aj výrazne nižšiu volatilitu. Keď dochádzalo na trhoch k poklesom, hodnota nášho investičného certifikátu klesala vždy v podstatne menšej miere ako hodnota podkladového aktíva. Táto výhoda investičného certifikátu Sympatia Garant 80 sa naplno prejavila počas prudkého poklesu akciových trhov v prvej polovici augusta. Kým podkladové aktívum stratilo v tomto období až takmer 8% z počiatočnej hodnoty, náš certifikát klesol iba o 1,6% pod počiatočnú hodnotu. Keď sa následne trhy otočili späť a začali rásť, náš certifikát za podkladovým aktívom v ničom nezaostával, ba naopak, svoj náskok si udržal.

Sympatia Garant 80 dosiahol za prvých 10 mesiacov 7,95% rast garant1

Certifikát Sympatia Garant 80 teda nielen dosahuje vyšší výnos ako podkladové aktívum ale dosahuje ho pri nižšom riziku. Riziko pre držiteľov nášho certifikátu ďalej znižuje aj poskytovaná kapitálová garancia 80% z najvyššej dosiahnutej hodnoty. Ako vidieť na nasledujúcom grafe, výška kapitálovej garancie za prvých desať mesiacov taktiež narástla a to o 6,834%, na 86,834%. To znamená, že aj keby od dnes až do splatnosti certifikátu akciové trhy iba padali, investori stále dostanú vyplatených minimálne 86,834% menovitej hodnoty certifikátu. Samozrejme, ak budú trhy rásť alebo klesať iba mierne a hodnota investičného certifikátu v čase splatnosti bude presahovať hodnotu kapitálovej garancie, investori dostanú vyplatenú plnú aktuálnu cenu certifikátu. Kapitálová garancia teda poskytuje ochranu v smere nadol, zatiaľ čo možné zisky nijako neznižuje ani nelimituje.

Sympatia Garant 80 dosiahol za prvých 10 mesiacov 7,95% rast garant2

Možno očakávať, že Sympatia Garant 80 naviaže na výborný výkon z prvých 10 mesiacov aj v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Výhľad pre akciový trh je pre nasledujúce mesiace pozitívny i napriek spomaľujúcej svetovej ekonomike. O varovania pred bezprostredným príchodom krízy nie je, ako každý iný rok, núdza. Ak by sa však aj naplnili najhoršie scenáre a nastala by finančná kríza sprevádzaná prudkým poklesom akciového trhu, držitelia certifikátu Sympatia Garant 80 nemusia mať obavy. Pravidelná úprava váhy akciovej zložky a poskytovaná kapitálová garancia efektívne limituje ich možné straty. Možné zisky však ničím limitované nie sú. A to je obrovská výhoda aj v prípade krízy. K najväčšiemu rastu akciových trhov totiž historicky vždy dochádzalo tesne pred a po kríze. Investori v Sympatia Garant 80 tak môžu plne profitovať z takéhoto rastu a zároveň byť vo veľkej miere chránení pred prípadnými poklesmi.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny