Dlhodobé partnerstvo v kombinácii s nadštandardným a konzistentným zhodnocovaním vašich investícií

Našim cieľom je byť Vašim dlhodobým partnerom a prinášať Vám nadštandardné a konzistentné zhodnotenie vašich investícií.

Skupina Sympatia

Investičná skupina Sympatia vznikla v roku 2002 so zameraním na finančné trhy. Aktivity skupiny, prevažne na stredoeurópskom trhu, sme odvtedy postupne rozšírili z oblasti správy majetku a poskytovania investičných riešení na finančných trhoch aj do investícií v oblasti real estate a private equity.

Prostriedky klientov zhodnocujeme okrem finančných trhov aj v portfóliu vlastných, ako aj spolufinancovaných investičných projektov, vďaka čomu sme schopní prinášať investorom výrazne stabilnejšie a menej volatilné zhodnotenie, v porovnaní s investíciami s plnou expozíciou voči akciovým trhom.

Naše private equity a real estate investície sú štandardne realizované formou pôžičiek, úverov, emisií dlhopisov, ako aj prostredníctvom priamych kapitálových investícií. Každá naša investícia podlieha dôkladnej finančnej, právnej a skutkovej analýze, pričom všetky naše investície sú zabezpečené a kryté nehnuteľnosťami a inými kvalitnými aktívami.

Podmienkou nášho vstupu do investičných projektov býva taktiež zabezpečenie všetkých oblastí investičného cyklu danej investície a projektu prostredníctvom nášho vlastného tímu skúsených odborníkov, vďaka čomu vieme mať úspešnú realizáciu projektu v našich vlastných rukách.

Skupina Sympatia

V Sympatii pôsobia špičkoví odborníci z finančného a projektového sektora s niekoľkoročnými skúsenosťami.

Sympatia Group
Branislav Habán

Branislav Habán Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Marek Laššák

Marek Laššák Investment Director

Marek Laššák je zodpovedný za tvorbu stratégie, realizáciu a riadenie investícií mimo finančných trhov vrátane private equity investícií a zároveň dohliada na finančné riadenie skupiny. V skupine Sympatia pôsobí ako interný člen tímu od roku 2015, externá projektová spolupráca začala už v roku 2012.

Svoje rozsiahle znalosti a skúsenosti v oblasti financií, investícií, investičného manažmentu, podnikového poradenstva a transakčného poradenstva získal počas svojho pôsobenia v medzinárodnej audítorskej a konzultačnej spoločnosti EY a následne v poradenskej spoločnosti ProRate. Počas svojej kariéry od roku 2005 participoval na množstve investícií a transakcií na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku, vrátane projektov viacerých lídrov trhu vo svojich odvetviach.

Je absolventom Ekonomicko-správní fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. V minulosti bol členom organizácie ACCA a je kandidátom na tretiu úroveň programu CFA.

Od roku 2015 je zároveň členom dozornej rady.

Jana Habánová

Jana Habánová Managing Partner

Jana Habánová vykonáva prax v advokácii od roku 2003, do zoznamu advokátov je zapísaná od roku 2008. V minulosti pôsobila v advokátskych kanceláriách HMG LEGAL, s.r.o., Noerr s.r.o. a ako vedúca organizačnej zložky a managing partner slovenských pobočiek advokátskych kancelárií Schönherr Rechtsanwälte GmbH a Nemetschke Huber Koloseus Rechtsanwälte GmbH. V roku 2015 založila advokátsku kanceláriu Sympatia Legal, s.r.o..

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2003). Absolvovala taktiež interdisciplinárne postgraduálne štúdium Master of European Studies na Europa Kolleg Hamburg so zameraním na európske podniky a medzinárodné obchodné transakcie, viaceré výmenné študijné pobyty v Rakúskej republike, dve stáže v Spolkovej republike Nemecko a početné domáce a zahraničné odborné semináre.

V súčasnosti spolu s kolegami v tíme Sympatia Legal poskytuje právne poradenstvo pre významné domáce a zahraničné spoločnosti, medzi ktoré patria banky, fondy, obchodníci s cennými papiermi, developeri, maloobchodné reťazce, komerčné spoločnosti a ďalší.

Je autorkou viacerých odborných článkov ako aj spoluautorom časti komentára od významného vydavateľa právnickej literatúry.

Branislav Habán 2Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 3 Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 4 Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

Branislav Habán 5Chief Executive Officer

Branislav Habán je hlavným partnerom a spolumajiteľom skupiny Sympatia. Na finančnom trhu sa pohybuje od roku 2000, pričom pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v licencovaných subjektoch kapitálového trhu. Zastával pozície investičného špecialistu v spoločnostiach Istro Asset Management, KD Investments a senior tradera v bankách Slovenská sporiteľňa a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen vo Viedni.

Od roku 2008 pôsobí v súkromnej sfére v rôznych riadiacich funkciách v obchodných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je expertom na finančné investovanie, obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch a má odborné znalosti sofistikovaných derivátových produktov podporenú praktickými skúsenosťami z prostredia medzinárodných finančných inštitúcií. Absolvoval početné domáce aj zahraničné odborné kurzy a stáže, pričom v roku 2008 taktiež úspešne absolvoval odbornú skúšku na burze EUREX v Londýne a získal licenciu na obchodovanie s investičnými nástrojmi. Okrem investičnej praxe je aktívny v mnohých private equity projektoch ako investor, poradca a konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2001.

V spoločnosti Sympatia Financie zastáva pozíciu výkonného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie spoločnosti. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. V spoločnosti Polaris Finance Sicav plc zastáva funkciu riaditeľa s priamou zodpovednosťou za finančné investovanie fondov a riadenie private equity projektov.

História

2020

 • Kolaudácia projektu Vajnorská 21

2019

 • Predstavenie našich prvých garantovaných investičných produktov

2018

 • Realizácia a development vlastného rezidenčného projektu Vajnorská 21.

2017

 • Predaj portfólia dvoch priemyselných nehnuteľností v Rumunsku najväčšiemu developerovi priemyselných nehnuteľností v strednej a východnej Európe.

2014

 • Získanie TOP profesionálnych investorov do projektov skupiny
 • Financovanie real estate projektov prostredníctvom domácich a zahraničných emisií dlhopisov

2012

 • Realizácia prvej emisie dlhopisov pre private equity projekty
 • Vstup na kapitálový trh v Českej republike

2011

 • Založenie fondov pre profesionálnych investorov Polaris Finance SICAV na Malte

2010

 • Vstup súčasných akcionárov - privátnych investorov do akcionárskej štruktúry Sympatia Financie
 • Získanie licencie NBS na realizáciu obchodov s finančnými derivátmi

2004

 • Výkon činnosti Člena centrálneho depozitára CP

2002

 • Vznik spoločnosti Sympatia Financie, o.c.p., a.s.
 • Členstvo na Burze cenných papierov v Bratislave

Zákonné zverejňovanie

Oznámenia

Týmto by sme radi informovali klientov a obchodných partnerov spoločností v rámci skupiny Sympatia, že s účinnosťou od 1.8.2020 mení spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. ako aj ostatné spoločnosti v skupine svoje sídlo na Vajnorská 21 A, 831 03 Bratislava. Viac informácií nájdete v dokumente.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny