PRODUKTYINVESTIČNÉ CERTIFIKÁTY

SYMPATIA Garant 80

Investičný certifikát Sympatia Garant 80 je vhodný pre investorov, ktorí chcú v strednodobom horizonte participovať na akciovom trhu, no zároveň sa obávajú možného nepriaznivého vývoja svojej investície v dôsledku prípadného poklesu akciových trhov.

Minimálna investíciauž od 1 000 EUR

Kapitálová garanciaáno

Splatnosťdo 5 rokov

Možnosť predčasného splateniaáno, raz ročne

Investičný certifikát s garanciou 80 % z najvyššej dosiahnutej hodnoty investície

 

Investičný certifikát Sympatia Garant 80 je vhodný pre investorov, ktorí chcú v strednodobom horizonte participovať na akciovom trhu, no zároveň sa obávajú možného nepriaznivého vývoja svojej investície v dôsledku prípadného poklesu akciových trhov.

Hlavným podkladovým aktívom investičného certifikátu je fond iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF, ktorý sleduje vývoj akcií 30-tich významných európskych spoločností. Váha uvedeného podkladového aktíva sa aktívne upravuje podľa aktuálneho vývoja, pričom v období nepriaznivého vývoja sa váha akciovej zložky znižuje.

Investor vďaka tomuto prístupu získava garanciu 80 % z najvyššej dosiahnutej hodnoty investície, tzn. že je chránený voči výraznejším poklesom trhu, ktoré by presiahli 20 %.

Investičný certifikát Sympatia Garant 80 tak umožňuje aj opatrnejším investorom participovať na raste akciových trhov.

Funkcionalita

V úvodný deň ocenenia sa stanoví úvodná hodnota fondu na základe zatváracej ceny iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF. Každý mesiac sa na základe stanoveného algoritmu určí váha pre rizikovú zložku indexu pre najbližšie obdobie spolu s váhou pre nerizikovú zložku. Každý deň sa stanoví hodnota kapitálovej garancie na úrovni 80 % aktuálnej hodnoty certifikátu, ktorá zároveň nesmie byť nižšia ako garancia z predošlého dňa. Pri splatnosti bude investorovi vyplatená hodnota investičného certifikátu, ktorá môže byť väčšia alebo menšia ako hodnota podkladového aktíva, v závislosti od jeho priebehu a s tým spojených zmien vo váhach rizikového a bezrizikového aktíva.

Investor môže požiadať o predčasné splatenie k rozhodnému dňu, pričom sa do úvahy bude brať hodnota garancie, ako aj hodnota investičného certifikátu k danému rozhodnému dňu.

 

Podkladové aktívum

Akciový fond iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF reprezentuje vývoj najväčších európskych spoločností. Index pokrýva 30 akciových spoločností v rámci jedenástich európskych krajín: Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Španielsko a Portugalsko. K najznámejším spoločnostiam v indexe patria Siemens, Allianz, Orange, Airbus, Danone a podobne.

 

Benefity
  • Investičný certifikát SYMPATIA Garant 80 umožňuje investorovi participovať na pozitívnom vývoji akciových trhov a zároveň byť chránený pred ich nadmerným poklesom.
  • Investícia do akciového indexu prináša investorom diverzifikáciu vďaka investícii do viacerých spoločností v rôznych odvetviach.
  • Možnosť predčasného splatenia k rozhodnému dňu.
  • Bez vstupného poplatku.

 

Riziká
  • V prípade, že bude fond iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF nepretržite od počiatočnej investície klesať, investor nezíska žiaden výnos a pri splatnosti mu bude vyplatená 80 % hodnota istiny.
  • Splatenia istiny, ako aj výnosu je závislé od platobnej schopnosti emitenta. V prípade platobnej neschopnosti môže investor utrpieť celkovú stratu istiny.

Máte záujem?

Spýtajte sa nás na čokoľvek! Nechajte nám telefónne číslo a my Vám zavoláme naspäť.

Naplánujte si hovor

Odoberajte novinky z našich projektov

Prihláste sa na odber noviniek z našich projektov a buďte na pravidelnej báze informovaní o aktuálnom dianí.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny