PROJEKTYPrivate Equity

Košice, Slovensko

Bio-informatics

Investícia do začínajúcej spoločnosti v oblasti bioinformatiky.

Investičný horizont2019 - 2025

Fáza projektuVlastnícka

Preinvestované100%

Náklady500 tis. €

O PROJEKTE

Investícia do slovenskej spoločnosti zameranej na výskum a vývoj a start-up projekty v oblasti bio-informatiky, realizovaná prostredníctvom kúpy 100% podielu vo firme, ktorá pôsobí v oblasti genetiky už viac ako 10 rokov.

Spoločnosť sa prostredníctvom dcérskej spoločnosti špecializuje predovšetkým na diagnostické testy, sekvencovanie DNA, bio-informatickú analýzu, vývoj nových procedúr a testov, ako aj vývoj nového softvéru a aplikácií používaných v bio-informatike.

Diagnostické testy

Pri diagnostike DNA používa sekvencovaciu technológiu novej generácie, ktorá umožňuje identifikáciu patogénnych zmien v krátkom čase a v rámci jednej analýzy. Pri všetkých typoch testov je potrebná čerstvá vzorka krvi odobratá do EDTA skúmavky. Odber vzorky krvi sa vykonáva zmluvným partnerom. Testovanie otcovstva založené na analýze DNA sa stalo rutinným postupom pri poskytovaní dôkazov o vzťahu medzi biologickým otcom a dieťaťom, ako aj v prípade odstránenia akýchkoľvek pochybností o otcovi alebo matke dieťaťa vo vzťahu k otcovstvu tohto dieťaťa. Testovanie DNA otcovstva môže potvrdiť alebo vylúčiť biologický vzťah prakticky so 100% istotou.

Fragmentačná analýza a sekvencovanie DNA

Z hľadiska sekvenčnej analýzy je poradenstvo v oblasti nastavenia a štandardizáciu postupov a protokolov umožňujúcich najlepšie a najdlhšie čítanie schém zákazníkov, rovnako dôležité ako samotná sekvenčná kapilárna elektroforéza.

Farmakogenetické testy

Identifikácia génových polymorfizmov, ktoré sú súčasťou farmakokinetických a farmakodynamických procesov, a sú tak dôležitými prediktormi reakcie pacienta na lieky.

Bio-informatická analýza

Vývoj metód v klinickej diagnostike, analýzy variantov a vírusov, transkriptomické analýzy, bio-informatické analýzy a vývoj softvéru na zákazku.
Spoločnosť má taktiež bohaté skúsenosti v oblasti biológie, štatistiky a bio-informatiky

Máte záujem?

Spýtajte sa nás na čokoľvek! Nechajte nám telefónne číslo a my Vám zavoláme naspäť.

Naplánujte si hovor

Odoberajte novinky z našich projektov

Prihláste sa na odber noviniek z našich projektov a buďte na pravidelnej báze informovaní o aktuálnom dianí.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny