PROJEKTYPrivate Equity

Bio-informatika, Košice

Investícia do začínajúcej spoločnosti v oblasti bioinformatiky.

Časový horizont2019 - 2025

Fáza projektuRealizačná

Slovenská spoločnosť zameraná na výskum, vývoj a start-up projekty na poli bioinformatiky.

Táto spoločnosť už kúpila 100% podiel vo firme pôsobiacej v oblasti genetiky, ktorá je na trhu už viac ako 10 rokov.

Táto dcérska spoločnosť sa špecializuje predovšetkým na diagnostické testy, sekvencovanie DNA, bioinformatickú analýzu, vývoj nových procedúr a testov, vývoj nového softvéru a aplikácií používaných v bioinformatike.

Diagnostické testy

Pri diagnostike DNA používa sekvencovaciu technológiu novej generácie, ktorá umožňuje identifikáciu patogénnych zmien v krátkom čase a v rámci jednej analýzy. Pri všetkých typoch testov je potrebná čerstvá vzorka krvi odobratá do EDTA skúmavky. Odber vzorky krvi sa vykonáva zmluvným partnerom.

Testovanie otcovstva založené na analýze DNA sa stalo rutinným postupom pri poskytovaní dôkazov o vzťahu medzi biologickým otcom a dieťaťom, ako aj v prípade odstránenia akýchkoľvek pochybností o otcovi alebo matke dieťaťa vo vzťahu k otcovstvu tohto dieťaťa. Testovanie DNA otcovstva môže potvrdiť alebo vylúčiť biologický vzťah prakticky so 100% istotou.

Fragmentačná analýza a sekvencovanie DNA

Z hľadiska sekvenčnej analýzy je poradenstvo v oblasti nastavenia a štandardizáciu postupov a protokolov umožňujúcich najlepšie a najdlhšie čítanie schém zákazníkov, rovnako dôležité ako samotná sekvenčná kapilárna elektroforéza.

Farmakogenetické testy

Identifikácia génových polymorfizmov, ktoré sú súčasťou farmakokinetických a farmakodynamických procesov, a sú tak dôležitými prediktormi reakcie pacienta na lieky.

Bioinformatická analýza

Dcérska spoločnosť  má bohaté skúsenosti v oblasti biológie, štatistiky a bioinformatiky. Zameriava sa najmä na vývoj metód v klinickej diagnostike, analýzu variantov, vírusov a transkriptomickú analýzu, ale tiež poskytuje analýzy na zákazku a vývoj softvéru pre vaše potreby.

Máte záujem?

Spýtajte sa nás na čokoľvek! Nechajte nám telefónne číslo a my Vám zavoláme naspäť.

Naplánujte si hovor

Rok 2019 na finančných trhoch

Pripravili sme pre vás správu za rok 2019, kde nájdete množstvo zaujímavých informácií zo sveta financií a investícií.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny