PROJEKTY

Manažment projektových investícii

S cieľom maximalizovať bezpečnosť investícií uplatňujeme pri riadení rizika projektov obozretný prístup a výšku preinvestovaných nákladov prispôsobujeme práve vývoju hodnoty projektu a jeho rizikovému profilu.

S cieľom maximalizovať bezpečnosť investícií uplatňujeme pri riadení rizika projektov obozretný prístup a výšku preinvestovaných nákladov prispôsobujeme práve vývoju hodnoty projektu a jeho rizikovému profilu.

V najrizikovejších počiatočných fázach, keď je hodnota projektu najnižšia, tak vynakladáme iba minimálne náklady. Zvyšujeme ich až v ďalších fázach, proporcionálne s tým, ako sa zvyšuje hodnota samotného projektu. Vďaka tomu naše investičné náklady v žiadnej fáze realizácie neprevyšujú hodnotu projektu.

Ako vidieť na nasledujúcich grafoch, riziko každého projektu je najvyššie v jeho počiatočnej fáze, pred začiatkom realizácie. Neskôr, s úspešným ukončením jednotlivých fáz projektu, sa však začína postupne znižovať. Každé získané povolenie, realizovaná výstavba a včasné zazmluvnenie totiž približujú projekt k úspešnej realizácií a predaju, čím znižujú jeho riziko.

S každým dosiahnutým míľnikom v realizačnej fáze projektu sa zároveň zvyšuje jeho hodnota, pričom najvyššia je, samozrejme, v momente jeho úspešného ukončenia a odovzdania nájomcom alebo kupujúcim.

Máte záujem?

Spýtajte sa nás na čokoľvek! Nechajte nám telefónne číslo a my Vám zavoláme naspäť.

Naplánujte si hovor

Odoberajte novinky z našich projektov

Prihláste sa na odber noviniek z našich projektov a buďte na pravidelnej báze informovaní o aktuálnom dianí.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny