9. augusta 2019 • Správa majetku

Family Office a ich podstata pri správe rodinného majetku

Pre mnohé úspešné rodiny v Európe, ale aj Spojených štátoch a Ázii je Family Office bežnou súčasťou ich rodinného, ako aj profesionálneho života.

Pre mnohé úspešné rodiny v Európe, ale aj Spojených štátoch a Ázii je Family Office bežnou súčasťou ich rodinného, ako aj profesionálneho života. Family Office sa pre nich stal butikom v ktorom sa im dostane kompletného servisu od právneho a investičného poradenstva cez poradenstvo v štruktúrovaní majetku a daniach až po poradenstvo v oblasti životného štýlu, filantropie, nástupníctva a mnoho ďalších služieb.

Family Office

Koncept Family Officov pochádza prirodzene z Európy, avšak bol vylepšený a formalizovaný v Spojených Štátoch. Vzhľadom na globálny rast rodinného bohatstva a nárast počtu nových miliardárov sa po celom svete teší stále väčšej obľube. Family Office je entitou založenou pre manažment potrieb jednej alebo viacerých rodín. Sústredí sa na budovanie a prezerváciu majetku aktuálnych a hlavne budúcich generácií, a to najmä vďaka sofistikovanému risk managementu, budovaniu diverzifikovaného portfólia a dôkladného dohľadu nad tým, aby portfólio plnilo stanovené ciele.

Family Office sa delia na:

  • SFO – (Single-Family Office) je zriadený pre potreby jednej rodiny
  • MFO – (Multi-Family Office) slúži potrebám viacerých rodín a môže byť založený buď najprv ako SFO, avšak rodina sa rozhodne prizvať aj ďalšie rodiny s rovnakými hodnotami, alebo založená prostredníctvom tretích strán, ktoré sa budú starať o viacero rodín a prostredníctvom rôznych stratégií na mieru klientov

Rodinne zameraný prístup

Byť rodinne zameraný znamená, že pri multigeneračnej a dlhodobej správe majetku Family Office rozumie tomu, že úspešnosť samotnej správy majetku a budúcnosti rodiny závisí primárne od rodiny samotnej, než od dôkladne zloženého portfólia a iných služieb. Preto je dôležité rodinu ako celok zapájať do tohto procesu a vzdelávať ich v zmysle rodinného dedičstva a multigeneračnej správy.

Správa majetku

Zhodnotenie a prezervácia majetku sú hlavné dôvody, prečo rodiny vyhľadávajú pomoc a služby Family Office. Pri takejto sofistikovanej správe majetku s cieľmi, ktoré sa líšia v každej rodine, je potrebné aby Family Office dôkladne spoznalo ciele a rodinu ako takú, aby vedeli robiť tie najlepšie rozhodnutia pri plánovaní a štruktúrovaní majetku. Family Office sa úzko sústreďuje na korektnú správu rodinného majetku a jeho cieľom sú aj ciele rodiny, preto prináša menší konflikt záujmov ako napríklad banky, nakoľko sa nesústreďuje na predaj určitých produktov, ale na samotný prospech rodiny. Prvým dôležitým krokom v tomto procese je, aby daný investičný manažér spoznal a porozumel finančnej situácii rodiny. Celý proces spoznávania rodiny je veľmi zdĺhavý, ale jeho výsledkom sú na mieru šité služby na jednom mieste a plne uspokojujúce aktuálne aj budúce potreby.

Family Office poskytuje poradenstvo svojim klientom aj v profesijnej a edukačnej oblasti, ako aj life managementu. V mnohých rodinách nie je neobvyklé, keď rodina požiada aj o pomoc v rámci emigrácie, nájdenia správneho bývania, správnej školy pre svoje deti, zriadenia a riadenia charitatívnej organizácie, riešenia sporov medzi rodinnými príslušníkmi resp. podnikmi, poradenstva v oblasti umenia a množstva iných aktivít.

Nástupníctvo

Okrem sofistikovaných služieb v oblasti správy majetku a investičného poradenstva je pre niektoré rodiny nezbytnou súčasťou, aby mali zabezpečené čo najefektívnejšie nástupníctvo v ich rodinnom podnikaní. Mnohé rodiny už viac generácií predávajú rodinné žezlo z generácie na generáciu v nástupníctve a činia tak z dôvodu tradície, úcty voči tomu, čo ich rodina vybudovala, zabezpečenia potomstva, pre dobré meno spoločnosti a z mnohých ďalších dôvodov. Správne nastavenie nástupníctva je dôležité ako aj rozdelenie moci a majetku medzi viacerými dedičmi a nástupníkmi a aj preto sa rodiny s podnikmi, kde je nástupníctvo nevyhnutné, obracajú na Family Office, ktorý im v tomto nástupníctve poskytne odborné poradenstvo a ideálne riešenie.

V dnešnej dobe je už viac ako bežné, že služby Family Office využívajú aj rodiny, ktorých majetok nepresahuje €150 mil. a história ich majetku nesiaha niekoľko generácií do minulosti. Mnohí noví podnikatelia ako prvá generácia zvažujú alebo už využívajú služby Family Office za účelom dlhodobej správy majetku a zabezpečenia svojich detí a rodiny s možným zriadením zvereneckých fondov pre svoje deti. Ako najväčšie plus určite vnímajú centralizáciu informácií k ich majetku a individuálny prístup k ich financiám so zriadením dlhodobej investičnej stratégie na mieru a širokým profesionálnym poradenstvom pod jednou strechou.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny