15. júla 2022 • Správa z trhu

Balkán: Investičná príležitosť tejto dekády

V Sympatii sme vždy aktívne vyhľadávali príležitosti pre zhodnotenie investícií našich klientov a ďalší rast našej spoločnosti . Po dôkladných analýzach sa nám v minulosti podarilo identifikovať veľký investičný potenciál práve na Balkáne, konkrétne v Chorvátsku a v Slovinsku.

Z analýz vyplynulo, že táto oblasť trpí výrazným nedostatkom kvalitných logistických centier, na ktoré sme sa následne zamerali. Skladové priestory sa teda javili ako ideálna investícia do nehnuteľností na Balkáne. Chorvátsko a Slovinsko považujeme za potenciálnych ekonomických tigrov Balkánu so strategickou polohou. Krajiny sa rýchlo rozvíjajú a v roku 2021 rástla slovinská ekonomika o 8,1 % a chorvátska o 10,2 %, pričom aj v nasledujúcich rokoch by mali patriť medzi krajiny EÚ s najvyšším rastom HDP. Obom štátom sa darilo bojovať aj s nezamestnanosťou a Chorvátsko ju znížilo v priebehu 8 rokov z úrovne 22 % na 6,5 % a Slovinsko zo 14 % na 5,9 %.

Balkán: Investičná príležitosť tejto dekády Sympatia Balkan investicna prilezitost tejto dekady Rast hdp slovinsko a chorvatsko

V oboch krajinách žije veľa mladých, pracovitých a vzdelaných ľudí, ktorí budú a sú „hnacím motorom“ pre ekonomiku. Dnes preto nemáme žiadne pochybnosti o správnosti minulých rozhodnutí a naše aktivity plánujeme v najbližšom období na Balkáne ešte zintenzívniť. Samozrejme sa nikdy neuspokojíme a neustále budeme vyhľadávať najlepšie príležitosť pre návratnosť investícií.

E-commerce a deglobalizácia, príležitosť pre Balkán?

Pandémia koronavírusu podporila rast E-commerce (elektronický obchod) a vojna na Ukrajine vytvorila tlak na veľké podniky, ktoré sú nútené geograficky diverzifikovať výrobu a skladové priestory. Spoločnosti v reakcii na tieto geopolitické výzvy aj reálne konajú a vyhľadávajú potenciálne lokality na presun z rizikových krajín do členských štátov EÚ a NATO (Severoatlantická aliancia). Podľa nás bude Chorvátska a Slovinská ekonomika z týchto zmien profitovať, čomu nasvedčujú aj ekonomické predikcie medzinárodne rešpektovaných inštitúcií.

Firmy dlhšie obdobie cítili, že musia začať s rozdeľovaním rizika, ale doteraz nekonali. Tlak na reakciu sa neustále zvyšuje. Deglobalizácia však nenastane úplne doslovne, no predsa len dôjde k narušeniu určitých zabehnutých vzťahov vo svetovom obchode. Výraznejšie sa začne myslieť na možné problémy v geopolitických súvislostiach, ktoré nebude nikto podceňovať. Zvýšený dopyt po diverzifikácii zo strany spoločností v Chorvátsku a Slovinsku cítime už aj my, a preto im chceme pomôcť v tejto kríze.

Balkán: Investičná príležitosť tejto dekády Sympatia Balkan investicna prilezitost tejto dekady Vyvoj e ecommerce

Ďalším „palivom“ logistických centier je spomínaný E-commerce, ktorý zažil výrazný skok hlavne v období pandémie. Ani po odznení pandémie sa neráta s ochladením tohto segmentu a rastový trend bude aj naďalej pokračovať, pričom aktuálne dosahuje 19,6 % z celkových maloobchodných predajov vo svete. Potenciálny rast ostáva teda stále obrovský, a tomu nasvedčujú aj odhady. Tie  očakávajú nárast E-commerce na úroveň 24,5 % zo všetkých maloobchodných predajov do roku 2025.

V absolútnom vyjadrení sa počíta s rastom sektoru E-commerce o takmer 2,5 bilióna USD. Z toho usudzujeme, že táto dekáda je pre E-commerce kľúčová a je pravdepodobné, že elektronický predaj bude neustále narastať až sa nakoniec stane dominantným. K tomuto scenáru sa prikláňa aj veľa štúdií a jasne ukazujú, že mladšia generácia uprednostňuje online nákup pred klasickým osobným.

Balkán: Investičná príležitosť tejto dekády Sympatia Balkan investicna prilezitost tejto dekady Podiel e commerce top 10 krajin sveta

Geografické výhody 

Chorvátsko aj Slovinsko majú veľmi dobre vybudovanú dopravnú infraštruktúru a prístup k moru, čo predstavuje pre logistické centrum veľký benefit. Okrem toho  sú to krajiny s nižšími nákladmi na mzdy než v západnej Európe, čím získavajú ďalšiu konkurenčnú výhodu. Prístupom na Jadranské more sa ich pozícia vylepšuje, keďže lode využívajúce severské prístavy musia oboplávať celý sever Európy, aby sa dostali k Suezskému prieplavu. Naopak Slovinsko a Chorvátsko majú priamy prístup z Jadranského mora do Stredozemného mora a cez Suezský prieplav otvorenú cestu do Ázie.

Balkán: Investičná príležitosť tejto dekády Sympatia Balkan investicna prilezitost tejto dekady Lodna doprava europa

Animácia: Námorné trasy obchodnej prepravy

Menové a bezpečnostné riziká

Slovinsko sa radí medzi krajiny Schengenského priestoru a eurozóny, čo zlepšuje jeho postavenie v doprave a odstraňuje kurzové riziko. Chorvátsko splnilo prísne podmienky vstupu do eurozóny a v nasledujúcich mesiacoch príjme euro. Zároveň sa zaradí k členom Schengenu. Týmito krokmi sa aj v Chorvátsku odstránia problémy s kurzovým rizikom a s preplnenými hranicami, keďže Schengenský priestor je vo väčšine prípadov bez kontrol.

Čo sa týka bezpečnosti, tak v neistých časoch, kedy si svetové mocnosti ako Rusko dovoľujú na slabšie a menšie štáty, je kľúčové pôsobiť v krajinách s bezpečnostnými zárukami a politickou stabilitou. Sem jednoznačne patrí Chorvátsko a Slovinsko. NATO a EÚ sú garantom ich bezpečnosti a politického smerovania. Medzi silných členov NATO patrí väčšina členov EÚ a USA, Kanada a Turecko. Útokom na Chorvátsko alebo Slovinsko by sa aktivoval článok zaväzujúci všetkých členov NATO prísť týmto krajinám pomôcť. Vojenské ohrozenie týchto krajín je vysoko nepravdepodobné a „šialené“.

Naše projekty na Balkáne

Aktuálne máme množstvo rozbehnutých projektov (logistických parkov), ako je Zahreb 2 – nadväzujúci na úspešne dokončený Zahreb 1. Zdenična 1 – ďalší projekt v Chorvátsku so strategickou polohou (diaľnica a letisko), Rijeka 1 – vznikol ako reakcia na silný dopyt po logistických priestoroch v blízkosti colného terminálu a prístavu. Nakoniec Brnik 2 a 3 – expanzia zóny pri letisku, kde sa takmer vyčerpali vhodné nezastavané pozemky na priemyselnú výstavbu.

Balkán: Investičná príležitosť tejto dekády Sympatia Balkan investicna prilezitost tejto dekady Projekty sympatia

Infografika: Projekty Sympatia Group

Všetky tieto projekty sa môžu pochváliť najmodernejšou výbavou v logistickom segmente a zároveň spĺňajú najprísnejšie environmentálne štandardy. Už dlhšie obdobie prenajímame naše skladové priestory nadnárodným spoločnostiam, ktoré majú najprísnejšie požiadavky na trhu a my dokážeme ich nároky bez problémov uspokojiť. Spomínané projekty disponujú prenajímateľnou plochou v rozmedzí 16 410 m2 až po 112 000 m2, takže sa jedná o skladové priestory až vo veľkostiach šestnástich futbalových ihrísk v štandarde FIFA.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny