26. marca 2021 • Správa z trhu

Erdogan opäť vymenil guvernéra. Turecké trhy prudko oslabili.

Turecký prezident Erdogan opäť vymenil guvernéra centrálnej banky. Už štvrtýkrát za päť rokov. Posledná výmena, ku ktorej došlo na konci minulého týždňa, je však považovaná za obzvlášť kontroverznú a trhy ju prijali veľmi negatívne. Turecké akcie a dlhopisy zamierili prudko nadol. Výrazne oslabuje aj turecká líra.

Odchádzajúci guvernér Naci Ağbal bol zo svojho postu odvolaný iba dva dni po poslednom zasadnutí centrálnej banky, na ktorom prekvapivo oznámil zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby až o 2% a súčasne prisľúbil, že banka bude udržiavať striktnú menovú politiku, až pokým nedôjde k trvalému poklesu inflácie a prinavráteniu cenovej stability.

Investori a ekonómovia tieto kroky jednoznačne privítali. Turecká ekonomika totiž v posledných mesiacoch opäť bojuje s rýchlo rastúcou infláciou a domáca centrálna banka trpí nedostatkom kredibility, ktorý prehlbuje nedôveru zahraničných investorov a bráni väčšiemu prílevu kapitálu do krajiny. Rozhodné zvýšenie sadzieb a jasný záväzok centrálnej banky zabezpečiť cenovú stabilitu boli teda presne to, čo trhy potrebovali počuť. Líra okamžite po zasadnutí banky posilnila.

Prezidenta Erdogana však posledné rozhodnutie centrálnej banky pod vedením guvernéra Ağbala rozhnevalo a nepochybne bolo dôvodom jeho expresného odvolania. Turecký prezident je totiž známy ako zapálený odporca zvyšovania sadzieb. Úrokové sadzby nazýva „matkou a otcom všetkého zla“ a zastáva svojské ekonomické teórie, eufemisticky nazývané „neortodoxné“, podľa ktorých netreba s rastúcou infláciou bojovať zvyšovaním sadzieb ako tvrdí väčšina ekonómov, ale naopak ich znižovaním.

Problémom však je, že Erdoganove teórie inflácie a úrokových sadzieb nie sú aplikovateľné na ekonomiku, akou je dnes Turecko a v praxi jej spôsobujú vážne problémy.

Ťažký údel guvernérov TCMB

Prezidentovo presvedčenie, že vysoké úrokové sadzby sú príčinou vysokej inflácie (a nie nástrojom na jej zníženie) bolo zrejme formované jeho skúsenosťami z potravinárskeho priemyslu, kde pôsobil na manažérskych pozíciách pred začiatkom politickej kariéry. Turecké firmy boli v tom čase zväčša vysoko zadlžené a úrokové náklady tvorili významné percento ich celkových nákladov. Zvýšenie úrokových sadzieb tak pre ne znamenalo výrazné zvýšenie celkových nákladov, ktoré si v určitej miere mohli dovoliť preniesť na spotrebiteľa zvýšením cien potravín.

Táto teória tak predpokladá vysoké zadlženie väčšiny firiem, slabé konkurenčné prostredie umožňujúce firmám presunúť zvýšené náklady na spotrebiteľa a úplne ignoruje vplyv úrokových sadzieb na infláciu cez výmenný kurz. Ekonomika Turecka je však dnes závislá na príleve zahraničného kapitálu, takže zníženie sadzieb znižuje atraktivitu tureckých aktív, vedie k odlivu kapitálu, oslabovaniu líry a tým pádom ku zdražovaniu importu a rastu cien (inflácie).

Guvernéri tureckej centrálnej banky (TCMB) sa tak nachádzajú medzi dvoma mlynskými kameňmi. Ak zvýšia sadzby resp. ich dostatočne neznížia, pohnevajú si Erdogana. Ak však sadzby znížia, musia čeliť rastúcej inflácii a oslabovaniu meny, ktoré im takisto nevyslúži pochvalu. Je potrebné dodať, že Erdogan síce je ochotný potichu tolerovať určité zvyšovanie sadzieb, ale vždy len v kritickej situácii, keď to je absolútne nevyhnutné na zastavenie oslabovania líry.

Guvernér Murat Çetinkaya pomohol rozhodným zvyšovaním sadzieb až na úroveň 24% zažehnať menovú krízu. Nakoniec ho však stálo miesto, že nezačal znižovať sadzby dostatočne rýchlo, už pri prvých náznakoch stabilizácie. Jeho nasledovník Murat Uysal si z toho vzal ponaučenie a za 14 mesiacov vo funkcii znížil sadzby o rekordných 15,75%. To však malo za následok výrazné oslabenie líry a opätovný nárast inflácie, ktoré ho nakoniec aj tak stáli miesto.

Hlavnou úlohou jeho nasledovníka Ağbala tak bolo zažehnať rodiacu sa krízu a stabilizovať rýchlo oslabujúcu líru. To sa mu aj podarilo hlavne vďaka rozhodnému zvyšovaniu sadzieb. TCMB zvýšila za štyri mesiace pod jeho vedením hlavnú úrokovú sadzbu až o 8,75% na 19%. Reálna úroková sadzba v krajine sa tým dostala zo záporu na najvyššiu úroveň spomedzi rozvíjajúcich sa trhov.

Posledné prekvapivo veľké zvýšenie sadzieb (trhy očakávali iba zvýšenie o 1%) a záväzok centrálnej banky udržiavať vysoké sadzby až pokým inflácia neklesne, však už evidentne prekročili hranicu Erdoganovej tolerancie. Guvernér Ağbal sa tak musel takisto porúčať.

Čo očakávať od nového guvernéra?

Promptné odvolanie Ağbala bolo pre trhy nepríjemným prekvapením. Ešte väčším šokom však bolo meno jeho nástupcu. Stal sa ním Şahap Kavcıoğlu, bankár a politik. Kavcıoğlu má politicky blízko k prezidentovi a v parlamente bol poslancom za Erdoganovu  stranu AKP. Je však pravdepodobné, že rozhodujúcou charakteristikou, ktorá ho vyniesla do kresla guvernéra centrálnej banky je, že zdieľa Erdoganove názory na úrokové sadzby.

Práve deň po zvýšení sadzieb pod Ağbalovým vedením (a teda aj deň pred svojim vymenovaním) napísal Kavcıoğlu do provládnych novín Yeni Safak stĺpček, v ktorom zaútočil na guvernéra Ağbala a obvinil ho, že zvyšovaním sadzieb koná proti tureckej ekonomike. Centrálna banka by podľa Kavcıoğla „nemala trvať na politike vysokých úrokových sadzieb. Kým sú úrokové sadzby vo svete blízko nuly, zvýšenie sadzieb nevyrieši ekonomické problémy v našej krajine. Naopak, zvyšovanie sadzieb iba prehĺbi problémy do budúcna, pretože nepriamo povedie k nárastu inflácie.“

Zdá sa teda, že názory nového guvernéra dokonale kopírujú Erdoganove, obsahom aj spôsobom prezentácie. Kavcıoğlu zjavne verí, v protiklade s ekonomickou teóriou aj praxou, že proti rastúcej inflácii treba bojovať znižovaním sadzieb. Predchádzajúce zvýšenia sadzieb považuje za domáce sprisahania a podmienky, ktoré ich vynútili (oslabujúca líra, odliv kapitálu, deficit) zasa za zahraničné sprisahanie proti tureckej ekonomike.

Trhy výmenu neprivítali

Takáto rétorika, hoci nepochybne sympatická Erdoganovi, predstavuje presne opak toho, čo by investori a ekonómovia chceli počuť od guvernéra inštitúcie, ktorá má dlhodobý problém s kredibilitou, mala by byť politicky nezávislá a musí práve čeliť akútnej hrozbe rastúcej inflácie. Nie je preto prekvapením, že akonáhle sa po víkendovej výmene guvernéra v pondelok otvorili trhy, turecké akcie aj dlhopisy zamierili strmo nadol.

Hlavný turecký akciový index stratil v priebehu pondelka takmer 10%. Najväčšie poklesy pritom utrpeli turecké banky. Ich akcie sa nezastavili v prudkom poklese ani nasledujúci deň. Počas dvoch dní stratili viac ako 17%.

Výrazný prepad zaznamenali aj ceny tureckých dlhopisov, predovšetkým tých v domácej mene. Ich výnosy vystrelili až na 18%. Štátne dlhopisy denominované v zahraničných menách poklesli o niečo miernejšie.

Turecká líra, ktorá je dlhodobo jednou z najkrehkejších mien spomedzi rozvíjajúcich sa trhov, utrpela prirodzene takisto prudké oslabenie. V priebehu jedného dňa vymazala takmer celé niekoľkomesačné úsilie guvernéra Ağbala o jej stabilizáciu.

Výhľad nie je optimistický

Reakcia trhov na výmenu guvernéra bola veľmi prudká, avšak v aktuálnom kontexte sa nezdá byť prehnaná. Ak sa bude nový guvernér pri riadení politiky centrálnej banky skutočne držať postojov, ktoré ho do tejto pozície vyniesli, možno očakávať ďalšie oslabovanie líry a tureckých akcií aj dlhopisov.

Turecká centrálna banka navyše už v priebehu minulého roka vyčerpala veľkú časť devízových rezerv a nemá tak veľa priestoru na stabilizáciu líry trhovými intervenciami. Je preto pravdepodobné, že ak bude tlak na líru pokračovať, siahne k rôznym reštrikciám obmedzujúcim obchodovanie s lírou na zahraničných trhoch a sťažujúcim prístup k zahraničným menám na domácom trhu.

Prezident Erdogan označil aktuálny vývoj na trhoch za dočasné fluktuácie, ktoré neodrážajú fundamenty, dynamiku a potenciál tureckej ekonomiky a vyzval zahraničných investorov, aby „verili sile, potenciálu a budúcnosti Turecka“. Vážnosť situácie však podčiarkuje, že súčasne vyzval obyvateľov, aby „investovali svoje devízové rezervy a zlato do domácich finančných nástrojov, ktoré podporujú našu ekonomiku a produkciu“.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny