24. júla 2020 • Správa z trhu

Euro posilňuje, dolár slabne

Euro sa po tohtotýždňovom raste dostalo na najsilnejšiu úroveň od roku 2018. Pomohla mu predovšetkým utorková dohoda európskych lídrov o fonde na obnovu európskej ekonomiky, ktorý výrazne zlepšuje dlhodobú perspektívu spoločnej európskej meny. Americký dolár, naopak, pokračuje v oslabovaní a voči košu svetových mien skĺzol na najslabšiu úroveň od roku 2018.

Euro posilnilo od začiatku mesiaca už o viac ako 3%, čím sa dostalo na najsilnejšiu úroveň od roku 2018. Najprudší rast pritom zaznamenalo práve tento týždeň a to vďaka dohode európskych lídrov na miliardovom balíku pre obnovu európskej ekonomiky. Od konca marca, kedy bol tento plán finalizovaný, posilnilo až  o  7%.

Hlavným dôvodom posilňovania eura v reakcii na schválenie tohto fondu pritom nie je jeho očakávaný pozitívny dopad na európske ekonomiky. Dohodnutá výška fondu, predovšetkým jeho grantovej časti, sa stále môže ukázať ako nedostatočná a okolo praktického fungovania celého Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ostáva ešte veľa otázok, najmä kvôli zámerne nejasným formuláciám podmienok čerpania, ktoré boli zrejme nevyhnutné na dosiahnutie dohody.

Z pohľadu budúcnosti eura je však dôležitý najmä revolučný spôsob jeho financovania a celkový odkaz, ktorý vysiela.

Spoločné európske dlhopisy

Európska komisia získa potrebné finančné prostriedky do fondu v dohodnutej výške 750 mld. prostredníctvom emisie dlhopisov na finančných trhoch. Kľúčové pritom je, že tieto dlhopisy nevydajú jednotlivé členské krajiny samostatne ale emitentom bude samotná Európska komisia. To znamená, že EÚ prakticky vydá spoločný dlh, za ktorý budú ručiť všetky členské krajiny bez ohľadu na to, kto bude príjemcom pomoci.

Spoločný európsky dlh bol pritom mnoho rokov tabu, ktoré sa kvôli odporu bohatších severských krajín nedarilo prelomiť. Vážnosť súčasnej krízy však presvedčila aj dovtedy najdôležitejšieho odporcu tejto myšlienky – Nemecko. Tabu tak bolo prelomené, EÚ prekročila Rubikon a vykročila smerom k fiškálnej únii.

Pre euro je to dobrá správa hneď z niekoľkých dôvodov. Monetárna únia bez prvkov fiškálnej únie v prvom rade nikdy nedávala veľký ekonomický zmysel a spôsobovalo eurozóne vážne štrukturálne problémy. Na euro dlhodobo tlačili obavy investorov, že nie je tak bezpečnou menou ako iné veľké svetové meny, keďže eurozóne hrozí v prípade vážnych ekonomických problémov riziko rozpadnutia, ktoré by mohlo priniesť aj koniec eura.

Práve súčasná kríza by pritom mohla veľmi ľahko vyústiť do novej európskej dlhovej krízy, keďže krajiny najviac zasiahnuté pandémiou zároveň patria ku krajinám s najväčším zadlžením. Súčasná dohoda európskych lídrov spolu s nákupmi dlhopisov, pri ktorých sa ECB odchýlila od kapitálového kľúča v prospech Talianska a ďalších rizikových krajín, však toto riziko významne znižujú.

Plánovaná emisia spoločných európskych dlhopisov v rámci fondu Next Generation EU totiž znamená, že krajiny ako Taliansko, Španielsko alebo Grécko si budú môcť požičať za mimoriadne nízke, pravdepodobne dokonca záporné úrokové sadzby, keďže Európska komisia, ktorá bude emitentom týchto dlhopisov, má najvyšší možný úverový rating.

Ak by tieto krajiny emitovali dlhopisy samostatne, požičiavali by si za vyššie úrokové sadzby a hrozilo by, že ich riziková prirážka vystrelí prudko nahor kvôli obavám investorov o udržateľnosť ich dlhu. Taliansko a Španielsko navyše získajú najviac prostriedkov z grantovej časti fondu. Riziko, že sa južanské krajiny  ocitnú v dlhovej kríze, ktorá bude ohrozovať celú eurozónu, sa tak výrazne znížilo. Predovšetkým, ak sa ukáže, že spoločné európske dlhopisy neboli iba jednorazovým opatrením.

Vidieť to aj na trhoch. Výnosy dlhopisov krajín európskej „periférie“ zaznamenali v reakcii na schválenie fondu ďalší pokles. Rozdiel medzi výnosmi talianskych a nemeckých dlhopisov spadol späť na úrovne spred vypuknutia pandémie. Výnosy 10-ročných talianskych dlhopisov sú dnes len o 40 bázických bodov nad americkými.

Euro ako rezervná mena

Chystané spoločné európske dlhopisy majú ešte jeden zaujímavý dlhodobý pozitívny dopad na euro. Zvyšujú jeho atraktivitu ako rezervnej meny a s vysokou pravdepodobnosťou prispejú k rastu jeho podielu medzi svetovými devízovými rezervami, pravdepodobne na úkor doláru.

Aby totiž nejaká mena získala štatút svetovej rezervnej meny, nestačí jej mať za sebou veľkú a silnú ekonomiku a kredibilnú centrálnu banku, ale je potrebná aj dostatočná zásoba bezpečných investičných aktív denominovaných v tejto mene, do ktorých ju môžu investori uložiť. A práve v tomto aspekte zatiaľ euro výrazne zaostávalo.

Najsilnejšie európske ekonomiky na čele s Nemeckom, ktorých dlhopisy sú považované za najbezpečnejšie, totiž súčasne patria k najsporivejším a emitujú iba malé množstvo štátnych dlhopisov (v porovnaní s USA alebo Japonskom). Investori tak nemajú veľa možností, kam bezpečne investovať eurové rezervy a to im bráni v ich akumulácii.

Spoločné európske dlhopisy však práve toto zmenia, keďže vytvoria veľkú zásobu vysoko bezpečných dlhopisov, ktoré budú ideálnym investičným aktívom na umiestnenie eurových rezerv.

Dolár oslabuje

Kým euro v týchto dňoch prudko posilňuje, dolár rovnako prudko oslabuje. Z časti ide samozrejme o nevyhnutnosť, keďže EUR/USD je najobchodovanejší menový pár a posilňovanie jednej z týchto mien znamená oslabovanie druhej. Na dolár však popri sile eura tlačia aj ďalšie faktory.

Z krátkodobých faktorov ide najmä o rastúce napätie s Čínou, domáce politické problémy vrátane neistoty spätej s blížiacimi sa voľbami a stále nezvládnutý boj s koronavírusom, ktorý ohrozuje krehké zotavovanie americkej ekonomiky.

Z dlhodobejších faktorov ide o záplavu dolárovej likvidity v reakcii na vypuknutie koronakrízy, ktorá zmiernila tlaky na nežiaduce posilňovanie doláru a prudké zníženie sadzieb zo strany Fedu, ktoré prakticky odstránilo predchádzajúci výrazný úrokový diferenciál medzi dolárom a ďalšími svetovými menami. Všetky tieto faktory dnes znižujú relatívnu atraktivitu doláru.

To je v týchto časoch požehnaním pre svetovú ekonomiku, keďže príliš silný dolár by mohol zabrzdiť jej opatrné zotavovanie z koronakrízy. Slabý dolár tiež prospieva rizikovým aktívam a poháňa aj súčasný prudký rast zlata.

Opčný trh aj aktuálne prieskumy medzi investormi ukazujú, že väčšina investorov v súčasnosti očakáva ďalšie oslabovanie doláru a posilňovanie eura. Posilňovanie eura však bude mať svoj limit v podobe ECB. Príliš silné euro by totiž brzdilo zotavovanie exportne orientovanej európskej ekonomiky a pôsobilo aj proti inflačným cieľom ECB.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny