30. augusta 2021 • Správa z trhu

Fed sa neponáhľa s ukončením monetárnych stimulov

Americký Fed, podobne ako ďalšie centrálne banky, reagoval na vypuknutie pandémie aj masívnymi monetárnymi stimulmi. Za posledných 18 mesiacov nakúpil na trhoch cenné papiere za 4 bilióny dolárov a v súčasnosti stále "pumpuje" na trhy 120 miliárd dolárov mesačne prostredníctvom pravidelných nákupov dlhopisov a hypotekárnych cenných papierov. Šéf Fedu J.Powell už niekoľkokrát naznačil, že banka by v rámci normalizácie menovej politiky mohla začať s postupným znižovaním objemu mesačných nákupov už tento rok, avšak zatiaľ nepredstavil nijaký konkrétny plán ani dátum.

Prezident Biden povedal, že na ukončenie pôsobenia v Afganistane neexistoval vhodný čas a kedykoľvek by k tomu prišlo, vypukol by chaos. To isté sa dá povedať aj o ukončení monetárnych stimulov. Predseda Fedu J. Powell sa však zatiaľ takémuto kroku vyhýba. Napriek očakávaniam nepredstavil konkrétny časový plán na postupné znižovanie nákupov aktív zo strany Fedu ani v závere minulého týždňa na (opäť iba virtuálnom) sympóziu centrálnych bankárov v Jackson Hole.

Extrémne monetárne stimuly

Monetárne stimuly vo forme extrémne nízkych úrokových sadzieb a najmä masívnych nákupov aktív zo strany centrálnych bánk sa v poslednej dekáde stali pevnou súčasťou ekonomického a trhového prostredia. Vypuknutie pandémie COVID-19 však viedlo k ich ďalšiemu rozšíreniu a znásobeniu. Úrokové sadzby sú dnes podľa výskumu Bank of America najnižšie za 5000 rokov zaznamenanej histórie a centrálne banky minuli od vypuknutia pandémie na nákupy aktív každú hodinu neuveriteľných 834 miliónov dolárov.

Tieto masívne monetárne stimuly nepochybne zohrali významnú úlohu pri stabilizácii ekonomiky a finančných trhov po vypuknutí krízy, avšak prinášajú aj mnoho negatív – od morálneho hazardu až po prudké zvyšovanie nerovnosti v spoločnosti (keďže nákupy dlhopisov zo strany centrálnych bánk prudko zvyšujú ceny finančných aktív, ktorých vlastníctvo je koncentrované medzi najvyššími príjmovými skupinami). Dramatickým spôsobom zmenili aj fungovanie finančných trhov ako aj správanie samotných investorov. Tradičné trhové mechanizmy atrofovali a obrovské prílevy likvidity od centrálnych bánk sa stali najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim ceny aktív.

Niet preto divu, že medzi ekonómami aj investormi na jednej strane prevláda pocit, že monetárne stimuly by mali byť ukončené akonáhle to situácia dovolí, avšak na druhej strane sú tu veľké obavy, čo by takýto krok spôsobil na trhoch (a následne aj v ekonomike) a tak sa do toho v skutočnosti nikomu veľmi nechce. Pokusy o postupné znižovanie stimulov vo forme zvyšovania sadzieb a znižovania objemu nakupovaných aktív sprevádzal chaos a prudká reakcia trhov aj v relatívne dobrých časoch pred vypuknutím pandémie.

Keď sa Fed, vedený už vtedy J. Powellom, rozhodol v závere roka 2018 pokračovať v úsilí o postupnú normalizáciu napriek zúriacej obchodnej vojne, akciové trhy zaznamenali najhorší december od roku 1931 a Powell kapituloval. Európska ani japonská centrálna banka sa z obáv pred krehkosťou vlastných ekonomík o normalizáciu menovej politiky ani len nepokúsili. Ukončovanie monetárnych stimulov uprostred zotavovania ekonomík z hlbokej krízy vyvolanej pandémiou COVID-19 je tak náročná a riskantná úloha.

Je teraz ten správny čas?

Ak je však v súčasnosti niektorá z hlavných centrálnych bánk v pozícii, že sa môže aspoň pokúsiť o postupné ukončovanie monetárnych stimulov, je to opäť práve americký Fed, ktorého predseda už pred pár týždňami naznačil, že Rada guvernérov už diskutuje o pláne na postupné ukončenie nákupov aktív a mohla by ho oficiálne oznámiť ešte tento rok.

Americká ekonomika sa totiž začala zotavovať z pandémie skôr ako ostatné veľké ekonomiky s výnimkou Číny, popri monetárnych stimuloch sa môže oprieť aj o silné fiškálne stimuly a americké akciové trhy (práve vďaka podpore centrálnej banky) rastú už viac ako rok prudko nahor a dávno prekonali úrovne spred vypuknutia pandémie. V Spojených štátoch začala navyše v ostatných mesiacoch prudko rásť inflácia a práve sprísnenie menovej politiky je obvyklým nástrojom centrálnych bánk na boj s infláciou. Z určitého pohľadu sa tak zdá, že v súčasnosti je správny čas na to, aby Fed začal s ukončovaním stimulov.

Na druhej strane sa však aj vynárajú obavy, či je skutočne teraz ten správny čas a či by nebolo vhodné ešte pár mesiacov počkať. Spojené štáty totiž v súčasnosti, podobne ako mnohé ďalšie krajiny, zápasia so silnou vlnou delta variantu, ktorá už vo viacerých regiónoch s nižšou zaočkovanosťou viedla k zaplneniu nemocníc.

Americká ekonomika navyše, pod vplyvom obáv z delta variantu aj rastúcich spotrebiteľských cien, už začína vykazovať príznaky spomaľovania.

Ako bude vyzerať ukončovanie stimulov?

Rozhodnutie o ukončení monetárnych stimulov je tak náročné, panuje pocit, že niekedy ho treba urobiť, avšak zároveň sa stále vynárajú obavy, či je naozaj ten vhodný čas. Je pritom celkom možné, že niečo ako vhodný čas v tomto prípade ani neexistuje lebo vývoj v ekonomike nikdy nebude úplne ideálny a finančné trhy, „závislé“ na monetárnych stimuloch, zareagujú na ich ukončenie vždy prudko. Zároveň však zrejme platí, že čím dlhšie však budú monetárne stimuly pôsobiť, tým prudšiu reakciu vyvolá ich stiahnutie.

Každopádne, investori na základe predchádzajúcich vyjadrení J. Powella aj ďalších členov Rady guvernérov očakávajú, že Fed ešte v tomto roku minimálne oznámi plán na postupné znižovanie objemu nakupovaných aktív. Otázkou však je, či so znižovaním nákupov začne ešte v tomto roku a v akom tempe.

Fed nakúpil od vypuknutia pandémie cenné papiere v objeme 4 biliónov dolárov a v súčasnosti nakupuje stále každý mesiac aktíva v objeme 120 miliárd dolárov. 80 miliárd z tohto objemu tvoria dlhopisy a zvyšných 40 miliárd tvoria cenné papiere zabezpečené hypotékami.

Najoptimistickejšie či najpesimistickejšie (záleží od uhla pohľadu) scenáre počítali s tým, že Fed začne znižovať objem mesačných nákupov aktív už v novembri tohto roku, pričom po každom zasadnutí FOMC (ktorých je osem v priebehu roka) zníži objem nákupov o 15 mld. USD (z toho 10 mld. dlhopisy a 5 mld. cenné papiere zabezpečené hypotékami) .

Všeobecne sa však očakáva, že keby sa Fed chystal pristúpiť k takémuto ambicióznemu plánu, musel by ho oznámiť na septembrovom zasadnutí (teda jedno zasadnutie predtým, než reálne začne znižovať nákupy) a ešte pred samotným septembrovým zasadnutím v predstihu komunikovať, že takéto oznámenie príde.Práve sympózium v Jackson Hole by pritom bolo ideálnou príležitosťou na takúto komunikáciu. Piatkový prejav J. Powella bol preto mimoriadne ostro sledovaný. Investori striehli, či naznačí, že na septembrovom zasadnutí príde formálne oznámenie o postupnom ukončovaní nákupov aktív.

Nestalo sa tak. Powell iba sucho zopakoval, že Fed by mohol pristúpiť k ukončovaniu nákupov už tento rok, avšak chýbali akékoľvek konkrétne informácie, detaily či časový plán. To takmer s istotou znamená, že znižovanie nákupov nezačne už v novembri. Zdá sa tak, že Powell ešte stále zvažuje, či je skutočne ten správny čas na ukončenie stimulov.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny