25. júna 2021 • Správa z trhu

Fed sa zľakol inflácie, trhy Fedu a Fed trhov

Predstavitelia Fedu sa napriek svojim predchádzajúcim vyjadreniam zjavne zľakli nárastu inflácie a na minulotýždňovom zasadnutí signalizovali skoršie ako očakávané sprísňovanie menovej politiky. Tým vystrašili investorov zvyknutých na extrémne uvoľnenú monetárnu politiku. Následné prudké trhové pohyby však zas vystrašili Fed a viedli jeho predstaviteľov ku korekcii predchádzajúcich vyjadrení a uisteniam, že nijaké sprísňovanie monetárnej politiky v dohľadnej dobe nebude.

Očakávalo sa, že minulotýždňové zasadnutie Fedu neprinesie nijaké zásadné kroky ani prekvapenia. Aktuálny nárast inflácie v Spojených štátoch síce znepokojuje časť ekonómov a investorov, avšak predstavitelia Fedu v posledných týždňoch vytrvalo zdôrazňovali, že ho pokladajú iba za dočasný a v každom prípade sú v prospech plného zotavenia ekonomiky a trhu práce ochotní dočasne tolerovať aj vyššiu infláciu.

Zdá sa však, že medzičasom zmenili názor. Júnové zasadnutie Fedu sa vďaka tomu stalo významnou udalosťou s dramatickými dopadmi na finančné trhy.

Dôležité bodky

Akokoľvek absurdné sa to môže zdať niekomu, kto nesleduje vývoj na finančných trhoch, „šokujúcim“ prvkom júnového zasadnutia Fedu, ktorý vyvolal búrku na trhoch, bola zmena pozície niekoľkých bodiek na grafe. Na grafe, o ktorom samotní predstavitelia Fedu hovoria, že nemá prakticky nijaký význam a nie je podkladom pre ich rozhodnutia.

Ide o slávny „dot plot chart“ – bodový graf, ktorí zobrazuje aktuálne očakávania predstaviteľov Fedu ohľadom budúceho vývoja úrokových sadzieb.  Keďže ide o očakávania  ľudí, ktorí určujú aktuálnu hodnotu úrokových sadzieb, nemožno ho samozrejme označiť za úplne bezvýznamný. Jeho význam však netreba ani preceňovať. Ide totiž iba o osobné očakávania predstaviteľov Fedu niekoľko rokov dopredu, pričom každý z nich zdôrazňuje, že takto ďaleko dopredu sa optimálna hodnota úrokových sadzieb nedá spoľahlivo prognózovať.

Každopádne, aktualizovaný bodový graf ukázal, že predstavitelia Fedu očakávajú skorší začiatok zvyšovania sadzieb zo súčasne rekordne nízkej úrovni ako sa pôvodne očakávalo. Medián projekcií ukazuje nárast sadzieb „už“ v roku 2023 a to o 0,5%. Sedem z 18 členov očakáva prvé zvýšenie už budúci rok. Platí pritom, že Fed bude musieť ešte pred samotným zvýšením sadzieb obmedziť pravidelné mesačné nákupy aktív v rámci kvantitatívneho uvoľňovania, ktoré aktuálne dosahujú hodnotu 120 mld. USD mesačne.

Investori a analytici si tak aktualizovaný bodový graf (v kombinácii s miernym zvýšeným inflačnej projekcie na tento rok a vyjadreniami niektorých členov FOMC) vysvetlili ako signál, že súčasný nárast inflácie prekvapil až vystrašil Fed a prinútil ho zvážiť skoršie sprísnenie menovej politiky ako pôvodne plánoval a signalizoval trhom.

Fed sa zľakol inflácie

Takúto dramatickú zmenu postoja možno považovať za vážnu komunikačnú chybu zo strany Fedu. Jeho predstavitelia totiž až do júnového zasadnutia zdôrazňovali, že aktuálny nárast inflácie považujú iba za dočasný jav spôsobený nízkou bázou, otváraním ekonomiky a dočasnými výpadkami v dodávateľských reťazcoch, ktorý po čase odoznie aj bez zvýšenia sadzieb.

Súčasne takisto pripomínali, že tolerovanie dočasného nárastu inflácie v prospech zotavenia ekonomiky a trhu práce je v súlade s novou politikou známou ako FAIT (Flexibilné priemerné inflačné cielenie), ktorú Fed prijal minulý rok.

Investori preto v ostatných mesiacoch preferovali aktíva a obchodné stratégie, ktorým sa najviac darí v prostredí zvýšenej inflácie a rýchlo rastúcej ekonomiky (cyklické akcie, komodity, „stávky“ na strmšiu výnosovú krivku, meny rozvíjajúcich sa trhov, atď.).

Ako sa však ukázalo, nakoniec stačili iba dve vyššie mesačné hodnoty inflácie za sebou a Fed „cukol“. Napriek tomu, že aprílové a májové inflačné dáta sú skutočne skreslené nízkou bázou a výraznou mierou sa pod ne podpísali dočasné prvky (najmä nárast cien použitých automobilov v dôsledku dočasného nedostatku čipov), pričom americká ekonomika a zvlášť trh práce majú ešte ďaleko k úplnému zotaveniu.

Trhy sa zľakli Fedu

Reakcia trhov na tento prekvapivý obrat Fedu bola dosť divoká a volatilná. Možnosť spomalenia nákupov aktív niekedy v priebehu budúceho roka a zvýšenia úrokových sadzieb o 0,5% na stále historicky extrémne nízke hodnoty o viac ako dva roky síce neznie až tak dramaticky. Investorov zvyknutých na rekordne nízke sadzby spolu s neustálym prísunom likvidity od centrálnej banky v objeme 4 mld. USD denne, ktorí navyše v ostatných týždňoch vo veľkom „stávkovali“ na prostredie Fedom tolerovanej zvýšenej inflácie pri rýchlom raste ekonomiky, však takáto predstava veľmi znepokojila.

Trhové pohyby, ktoré následne nastali, boli v podstate zrýchleným opakom pohybov, ktoré prebiehali v posledných týždňoch a mesiacoch. Investori jednoducho uzatvárali populárne obchody „stavané“ na prostredie vyššej inflácie.

To znamená, že došlo k najprudšiemu posilneniu dolára (a oslabeniu mien rozvíjajúcich sa trhov) od začiatku roka, poklesu akcií (predovšetkým cyklických) a komodít ako aj k rastu reálnych výnosov, ktorý stiahol prudko nadol zlato.

Výnosová krivka amerických dlhopisov sa sploštila na prvý pohľad prekvapivým poklesom nominálnych výnosov pri dlhších splatnostiach. Tento pohyb však  vyplýval z uzatvárania „stávok“ na strmšiu výnosovú krivku. Pokles nominálnych výnosov pri dlhších splatnostiach mal následne negatívny vplyv na akcie bánk. Volatilita vzrástla.

…a Fed sa zľakol reakcie trhov

Medzi krokmi Fedu a reakciami trhov na ne je komplikovaný vzťah vzájomnej spätnej väzby a následných korekcií.  Dá sa povedať, že očakávania trhu do veľkej miery určujú manévrovací priestor Fedu. Ak sa predstaviteľom Fedu nepodarí pred nejakým krokom (resp. jeho naznačením) dlhodobým a postupným signalizovaním nasmerovať očakávania investorov žiadaným smerom, riskujú prudkú reakciu trhov, ktorá ich následne z politických aj objektívnych ekonomických dôvodov núti korigovať predchádzajúci krok či vyjadrenie.

Tak tomu bolo aj tento krát. Prudká reakcia trhov na júnové zasadnutie prinútila Fed korigovať predchádzajúci krok. Jednak v snahe napraviť komunikačnú chybu a jednak aj z objektívnych ekonomických dôvodov. Výraznejšie posilnenie dolára, pokles akcií a nárast reálnych výnosov v očakávaní sprísnenia monetárnej politiky má totiž na ekonomiku podobný dopad ako samotné sprísnenie monetárnej politiky, ktoré je však týmto spôsobom trhmi posunuté v čase výrazne dopredu, kým ešte na neho nie sú vhodné podmienky a mohlo by ohroziť zotavovanie ekonomiky.

Šéf Fedu J. Powell aj ďalší členovia FOMC tak využili verejné vystúpenia v priebehu tohto týždňa na korekciu svojich predchádzajúcich vyjadrení a uistenie trhov, že o zvyšovaní úrokových sadzieb sa napriek bodkám na grafe v dohľadnej dobe ešte ani neuvažuje.

Trhy sa upokojili, dolár oslabil, akcie, komodity a nominálne dlhopisové výnosy vzrástli. Reálne dolárové výnosy poklesli, zlato sa stabilizovalo a meny rozvíjajúcich sa trhov posilnili.

 

 

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny