8. septembra 2022 • Správa z trhu

FOMO efekt:
Riadia emócie investičný svet?

Všeobecne sa dá povedať, že po vojne je každý generál, a to iste platí aj pri finančných trhoch. Väčšina ľudí Vám vie presne povedať, kedy by nakúpili a predali akcie, keď sa pozerajú na historické dáta. Realita je však presne opačná. V praxi títo „investori“ predávajú počas paniky na akciových trhoch a nakupujú, keď už trh dávno rastie, pričom ich ženie aj FOMO efekt.

FOMO efekt

FOMO alebo v preklade fear of missing out, čiže strach z premeškania. Ide o psychologický jav založený na emocionálnej reakcii, že jednotlivcovi utečie neopakovateľná príležitosť, ktorej sú už druhí súčasťou. Pri pohľade na rastúce trhy vzniká u mnohých investorov úzkosť, pri ktorej bezhlavo otvárajú špekulatívne pozície. Všetkých pritom poháňa vidina zisku na investíciách do akcií či na inom aktíve. Tento efekt vzniká hlavne v rastovom cykle trhu a u Meme akcií, kde je valuácia úplne utrhnutá od reality.

FOMO efekt:<br>Riadia emócie investičný svet? Sympatia Fomo efekt riadia emocie investicny svet Fomo efekt clubhouse scaled

Investovanie na burze by mali bežní investori brať veľmi vážne a nezamieňať si ho s kasínom, v ktorom takmer všetci prehrávajú. Preto je pre bežného investora dôležité investovať svoje voľné finančné prostriedky do kvalitných a zodpovedne riadených fondov, ktoré sú buď riadené pasívne (indexové fondy) alebo aktívne. Ideálne je využívať Dollar-Cost Averaging. Investor nakupuje v pravidelných intervaloch (napr. raz mesačne) za menšiu sumu, a to počas veľmi dlhého obdobia (7 a viac rokov).

Ako to funguje v praxi?

V stratégií Dollar-Cost Averaging sa využíva postupné priemerovanie ceny kupovaného aktíva. Investor kupuje bez aktívneho sledovania ceny, ako v rastovej fáze, tak aj v poklese a v stagnácií. Tým pádom má investor spriemerovanú cenu držaného finančného nástroja. Takouto stratégiou si investor ušetrí špekulovanie, kde je dno trhu a kedy je najlepší čas investovať. Z dlhodobého hľadiska je to ideálna stratégia na akciových trhoch.

FOMO efekt:<br>Riadia emócie investičný svet? Sympatia Fomo efekt riadia emocie investicny svet Dollar cost averaging scaled

Investori chcú aj tak riskovať

Aj keď väčšina analytikov odporúča bežným investorom dlhodobé a pasívne investovanie, retailoví investori ostávajú chamtiví a riskujú. Po covidovom prepade bol FOMO efekt a chamtivosť jedným z kľúčových faktorov prudkého rastu akcií. Po prvotnom prepade sa investori zľakli, avšak ako náhle videli otočku na akciových indexoch, tak začali bezhlavo vstupovať do trhu, aby im neušli zisky. V niektorých prípadoch sa to dostalo do extrémnych disproporcií, čo vyústilo do veľkých výpredajov na rastových akciách.

V posledných týždňoch bola vidieť obrovská kapitulácia na rastových spoločnostiach, ktoré investori pravdepodobne „prepredali“. Zaujímavé je, že napriek množstvu investičných príležitosti na kapitálovom trhu, stále investori vyčkávajú a majú strach. V budúcnosti si určite veľakrát povedia „tu by som nakúpil“, ale reálne nič nenakúpili, lebo podľahli psychickému tlaku. Je reálne sa domnievať, že práve títo investori začnú opäť masívne vstupovať do trhu, ak začnú pozorovať silný rast akcií, čím v obave o ušlé zisky opäť podľahnú FOMO efektu.

Chamtivosť vždy vyhráva

„Ešte kúsok a predám to“. Veta, ktorá je najviac omieľaná v cenových bublinách. Investori sú kvôli pár percentám ochotní riskovať celý zisk, pričom riziko straty je pri posledných pár percentách vždy najväčšie. Následne sa stáva, že investícia koriguje a investor už nie je ochotný akcie predať v menšom zisku, keďže pred tým „predsa mal“ omnoho väčší zisk. Nakoniec sa často stáva z menšieho zisku len veľká strata.

FOMO efekt:<br>Riadia emócie investičný svet? Sympatia Fomo efekt riadia emocie investicny svet Priebeh financnej bubliny nasdaq scaled

Skupinové myslenie a utvrdzovanie

Častý jav na finančných trhoch je skupinové myslenie (groupthink bias) kedy veľká skupina investorov myslí rovnako, a tým sa vytláča iný názor. Skupinové myslenie veľakrát vedie ku omylom, keďže všetci navzájom zdieľajú jeden názor a ostatné pokladajú za chybné. K tejto situácii dochádza ako pri cenových bublinách, tak v extrémnych prepadoch na trhoch. Investor by nemal myslieť stádovito a slepo veriť prevládajúcemu názoru na trhu. Práve naopak, mal by veriť svojej analýze a dlhodobému výhľadu.

Utvrdzovanie alebo potvrdzovanie (confimation bias) je ďalším nepriaznivým psychologickým úkazom. Vzniká pri hľadaní a interpretovaní informácií tým spôsobom, aby potvrdzovali teóriu, ktorá stojí za investíciou do aktíva. Investor by si mal neustále zisťovať nové informácie o finančnom nástroji, do ktorého investoval a potrebuje nestranne posudzovať dostupné informácie, bez toho, aby ohýbal realitu.

Dlhodobo sa hovorí, že najväčšia časť úspechu na finančných trhoch je v psychike investora. Tá je neustále nahlodávaná a skúšaná. Napríklad taký Amazon klesol počas dot-com bubliny o viac ako 90 % a väčšina ľudí by istotne hovorila o zlej až katastrofálnej investícii (v samotnej bubline určite bola). Amazon však od tohto dna vzrástol o približne 39 000 %. Tu sa ukazuje ako veľmi odolnú psychiku treba mať, ak je investor presvedčený o svojej investícii a má ju nestranne posúdenú.

FOMO efekt:<br>Riadia emócie investičný svet? Sympatia Fomo efekt riadia emocie investicny svet Cyklus psychiky investora dax scaled

Strach ako najväčší nepriateľ investora

Skúsené investičné legendy nakupovali, keď bol trh v panike a nečakali na otočky či dná. Riadia sa psychológiou a kvalitnou analýzou investície. Z dlhodobého hľadiska im to prinášalo veľké zisky a v podstate veľká krát išli proti trhu. Shelby Cullom Davis – „Väčšinu svojich peňazí zarobíte na medveďom trhu, len si to v tom čase neuvedomujete.“

Samozrejme, je ťažké dokupovať, ak investícia klesá na hodnote, no ak sa na investičnej myšlienke ohľade aktíva nič nezmenilo, tak sa zmenila len cena na trhu (sentiment). Na druhej strane je dobré spoznať opačný prípad a vedieť vystúpiť z neperspektívnej investície a presunúť financie do iného aktíva. Každopádne, investovaním do akcií sa investor púšťa do behu na dlhú trať a nie je vhodné pre ľudí, ktorým takáto investícia naruší pokojný spánok.

Prečítajte si aj súvisiaci článok o Meme akciách.

 

 

Upozornenie

Všetky texty, obrázky, grafiky a ostatné objekty umiestnené v tomto dokumente sú chránené autorskými právami a bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Sympatia Financie, o.c.p., a.s. sa obsah tohto dokumentu nesmie kopírovať, šíriť, meniť ani poskytovať tretím osobám. Tento dokument obsahuje iba všeobecné informácie. Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. prostredníctvom tohto dokumentu, neposkytuje žiadne odborné poradenstvo alebo služby a nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne priamo alebo nepriamo v súvislosti s akoukoľvek osobou, ktorá sa spolieha na tento dokument.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny