6. júna 2022 • Správa z trhu

Fond Polaris Alpha:
Alternatíva k európskym aktívam

Investičný fond Polaris Alpha od svojho založenia prináša klientom dlhodobý a stabilný výnos na úrovni 6 - 7 % p.a. Klienti teda získavajú zaujímavý výnos, ktorý má silnú konkurenčnú výhodu na trhu, a tým atraktívne zhodnocujú svoje voľné finančné prostriedky.

Fond sa primárne stará o to, aby bola investícia do nehnuteľností riadená profesionálne a bez starostí. V grafe nižšie môžeme vidieť fond Polaris Alpha ako poráža európske alternatívy, ktoré nedosahujú výkonnosť fondu a naviac sú príliš volatilné, čo ohrozuje samotnú návratnosť investícií.

Napríklad akciový index Euro Stoxx 50 sa zo svojho vrcholu nezotavil dodnes. Pokiaľ by investor vložil financie do spomínaného indexu práve v tomto období, dnes by bol stále v mínuse viac ako 30 %, a to prešlo viac ako 12 rokov. Veľmi podobne je na tom aj pražský akciový index PX, ktorý od svojho vrcholu stráca približne 30 % a od najvyššej úrovne uplynulo takmer 15 rokov.

Čo sa týka štátnych dlhopisov, tie majú síce nízku volatilitu, ale za celé obdobie nedosiahli zaujímavý výnos. Európske dlhopisy dokonca za porovnávané obdobie nepriniesli žiaden výnos, ale naopak stratu. České dlhopisy na druhej strane dosiahli len mierny výnos, ktorý predstavuje približne ročnú výnosnosť fondu Polaris Alpha.

V prípade medzibankových sadzieb boli výnosy z eura záporné a česká koruna priniesla veľmi malý výnos, a to až na konci sledovaného obdobia. Z dlhodobého hľadiska dáva takáto investícia malý význam a investori sa musia pozerať po lepších alternatívach. Ani investícia do samotného menového páru EURCZK nedávala zmysel, pri pohľade na výkonnosť nášho fondu. Polaris Alpha dokázal prinášať svojim investorom pomerne vysoký výnos aj v období nízkych úrokových sadzieb.

Fond Polaris Alpha:<br>Alternatíva k európskym aktívam Sympatia Fond polaris alpha alternativa k europskym aktivam Graf polaris alpha porovnanie 2

Graf: Vybrané európske aktíva

Zložený úrok

Založené úročenie sa väčšinou skloňuje pri pasívnom investovaní cez ETF, laicky povedané indexový fond. Investori si môžu všimnúť rozdiel medzi výnosom investície s akumuláciou dividend a bez nich. Tu je vidieť kľúčová výhoda nevyplácania dividend. Ak sa výnosy nevyplácajú, ponechajú sa vo fonde a opäť sa investujú, klient si navyšuje svoj podiel, ktorý sa mu neustále zhodnocuje. Ide o reinvestíciu dividend, čím investor získava zložený úrok a z dlhodobého hľadiska dosiahne výrazne vyšší výnos. Pre lepšie pochopenie, ak by investor v porovnávanom období dividendy reinvestoval, získal by približne o 15 % vyšší výnos (50,22 % bez reinvestície a až 64,54 % s reinvestíciou dividend).

Volatilita

Volatilita, respektíve kolísavosť hodnoty aktíva, je pre investora dôležitým ukazovateľom. Klientovi vytvára predstavu o rizikovosti investície v určitých časových periódach. Čím má tento ukazovateľ vyššiu hodnotu, tým väčšie cenové rozpätie vzniká. Volatilita je pri konzervatívnej investícii veľmi podstatná, keďže klient si pri nízkej volatilite môže byť istý, že v prípade potreby investovaných prostriedkov sú mu k dispozícii, a to s minimálnym rizikom výberu v strate. Takýto komfort neprináša investícia do akciových indexov, nakoľko je pravidelne vo veľkých výkyvoch. Pri pohľade na porovnávané aktíva vidíme buď výraznú volatilitu alebo takmer žiaden výnos.

Sharpe ratio

Sharpe ratio je ukazovateľ, ktorý poukazuje na rizikovosť investície v pomere ku jej návratnosti. Do výpočtu teda vstupuje minulá výkonnosť, volatilita a teoreticky bezriziková úroková sadzba. Všeobecné pravidlo hovorí o tom, že ak je ukazovateľ aspoň nad hodnotou 1, tak investícia do aktíva má vhodný pomer rizika a výnosu. Avšak, ak je sharpe ratio analyzovaného aktíva pod úrovňou 1, tak investícia nemá vhodný pomer rizika a výnosnosti. V prípade porovnávaných aktív jednoznačne dominuje Polaris Alpha, ktorý má priemerné sharpe ratio 12,82, pričom pražský index PX 0,18 a Euro Stoxx 50 iba 0,11.

Fond Polaris Alpha:<br>Alternatíva k európskym aktívam Sympatia Fond polaris alpha alternativa k europskym aktivam Sharpe ratio vzorec

 

Ročná výkonnosť

Mnoho investorov neustále rozmýšľa nad časovaním trhu a chytaním dna. Avšak náš fond vďaka zanedbateľnej volatilite nevytvára na investorov žiaden tlak. Fond Polaris Alpha, počas svojej celej histórie nikdy nedosiahol záporný 12-mesačný priemerný výnos. Potenciálny klient by teda nemusel absolútne časovať svoju investíciu. Špekulovaním na pokles by v tomto prípade nič nezískal. Maximálny dočasný pokles fondu Polaris Alpha dosiahol iba -1,34 %, pričom Euro Stoxx 50 viac ako -61 % a pražský index PX takmer -67 %. V posledných rokoch sa na Slovensku výrazne rozšíril aj Fond maximalizovaných výnosov, ktorý však vyberá akcie z celého sveta a taktiež trpí značnou volatilitou (maximálny pokles -36,77 % p.a.).

Technologické akcie pod tlakom

V posledných týždňoch a mesiacoch sme najväčšie poklesy na akciových trhoch videli práve na technologických tituloch. Má to viacero dôvodov. Po prvé, technologické akcie sú väčšinou nadhodnotené. Po druhé, centrálne banky postupne zdvíhajú úrokové sadzby, čo vytvára tlak hlavne na technologické akcie, ktoré vo väčšine prípadov vytvárajú málo hotovosti a budú sa musieť drahšie financovať. Po tretie, v turbulentných dobách máju investori tendenciu utekať ku konzervatívnejším aktívam, takže technologické akcie aktuálne opúšťajú. Po štvrté, technologické akcie trpia výrazne väčšou volatilitou ako ostatné akciové sektory.

Fond Polaris Alpha:<br>Alternatíva k európskym aktívam Sympatia Fond polaris alpha alternativa k europskym aktivam Graf paypal netflix meta porovnanie 2

Graf: Obľúbené technologické giganty

Medzi posledné veľké pády patrí napríklad Netflix. Ten stratil od svojho vrcholu viac ako 70 %. Inak povedané, cena akcií sa vrátila na úrovne z roka 2017 a ak investori nepredali akcie na vrcholoch, tak nezarobili za spomínané obdobie nič. Spoločnosť PayPal skončila podobne ako Netflix a od vrcholu si odpísala približne 70 %. Za zmienku stojí aj spoločnosť Meta (Facebook), ktorá od svojich maxím tak isto krváca a stráca okolo 50 %. Samotný index Nasdaq (obsahuje prevažne technologické firmy) stratil od svojho vrcholu takmer 26 %.

Na uvedených príkladoch je vidieť, ako je v mnohých prípadoch časovanie trhu náročné a aj tie najznámejšie mená môžu investorov výrazne sklamať. Následne investor v lepších prípadoch stratí len nerealizovaný zisk a v tých horších sa ocitne vo výraznej strate. Investorovi ostáva buď čakať ďalšie roky na návrat alebo zrealizovať stratu. Investovanie do individuálnych akciových titulov je preto extrémne ťažké a pre väčšinu investorov sa javí ako nevhodné.

Pre bližšie informácie o fonde kliknite tu, alebo nás priamo kontaktujte na info@sympatia.sk.

 

Upozornenie

Všetky texty, obrázky, grafiky a ostatné objekty umiestnené v tomto dokumente sú chránené autorskými právami a bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Sympatia Financie, o.c.p., a.s. sa obsah tohto dokumentu nesmie kopírovať, šíriť, meniť ani poskytovať tretím osobám. Tento dokument obsahuje iba všeobecné informácie. Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. prostredníctvom tohto dokumentu, neposkytuje žiadne odborné poradenstvo alebo služby a nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne priamo alebo nepriamo v súvislosti s akoukoľvek osobou, ktorá sa spolieha na tento dokument.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny