12. júna 2020 • Správa z trhu

Globálna ekonomika sa začína zotavovať

Široké spektrum dát zo všetkých vyspelých ekonomík naznačuje, že to najhoršie už máme za sebou a globálna ekonomika sa vydala na cestu postupného zotavovania. Ostáva dúfať, že nepríde silná druhá vlna, ktorá by toto krehké oživenie zastavila.

Prekvapivo dobré dáta z amerického trhu práce, zverejnené minulý piatok, vyvolali vlnu optimizmu, že ekonomiky sa môžu z koronavírusovej krízy zotaviť rýchlejšie ako sa pôvodne očakávalo.

Ukázalo sa, že v Spojených štátoch pribudlo v máji 2,5 milióna pracovných miest, vďaka čomu klesla nezamestnanosť z aprílových 14,7% na 13,3%. Analytici pritom očakávali 7,7 miliónový úbytok pracovných miest. Zároveň namiesto zníženia miery nezamestnanosti očakávali jej prudký nárast až na hodnoty blížiace sa 20%.

Išlo teda o obrovské prekvapenie. Až také, že investori sa pre istotu okamžite pozreli aj na dáta z Kanady, či takisto ukazujú podobný pozitívny obrat a nejde iba o „kreatívne“ štatistiky Trumpovej administratívy. Čísla z kanadského trhu práce však ukázali podobný trend a tak aj skeptickí investori uverili, že sa americká ekonomika začala zotavovať.

Ako by sa dalo v takejto situácii očakávať, prezident Trump strávil prakticky celý piatok a víkend oslavovaním samého seba za „rekordné čísla z trhu práce“, ktoré (podľa jeho vlastnej mienky) dokazujú, že „vybudoval najveľkolepejšiu ekonomiku na svete a najlepšiu ekonomiku, akú kedy Spojené štáty mali“.

Rekordné zotavenie na trhu práce?

Tieto čísla sú síce skutočne rekordné (ide o najväčší čistý medzimesačný nárast pracovných miest v histórii amerických štatistík) a možno ich považovať za dôkaz, že americká ekonomika sa začala zotavovať, avšak ich ďalšia interpretácia je vecou perspektívy. Ak ich nanesieme do grafu spôsobom, ako to urobilo CNBC, budú vyzerať skutočne skvele a napĺňať veľkým optimizmom:

Tento graf, ktorý retweetoval aj Trump, je však silným kandidátom na najzavádzajúcejší graf roka. Nanášať do grafu takýmto spôsobom čistú medzimesačnú zmenu pracovných miest totiž nedáva zmysel. Každý mesiac sa nezačína od nuly. Vytvorené pracovné miesta v ekonomike ostávajú a zrušené sa sami nevracajú. Omnoho väčšiu výpovednú hodnotu má preto zobraziť tieto čísla kumulatívne:

Pri takomto zobrazení už vidieť, že májový „rekordný“ nárast pracovných miest nie je až takým silným dôvodom na radosť, keďže mu predchádzal ešte rekordnejší úbytok pracovných miest. Gigantický aprílový pokles pracovných miest vymazal celú dekádu ich tvorby. Za jediný mesiac bolo zrušených viac pracovných miest ako bolo vytvorených za celých predchádzajúcich desať rokov. Májový nárast tak predstavuje iba malú korekciu tejto obrovskej straty a aj keby bol každý nasledujúci mesiac takýto úspešný, bude trvať ešte dlho, kým sa trh práce vráti do pôvodného stavu. Najnovší odhad Fedu počíta s tým, že nezamestnanosť sa na predkrízové úrovne nevráti ani za tri roky. V tomto roku by mala nakoniec poklesnúť zo súčasných 13,3% na 9,3%, v nasledujúcom na 6,5% a v roku 2022 na 5,5%.

Napriek tomu, ide predsa len o zlepšenie. A zlepšenie, hoci často podobne relatívne, momentálne vidieť v širokom spektre dát z rôznych sektorov a rôznych krajín. Zdá sa, že globálna ekonomika má už najhoršie za sebou.

Aj v sektore výroby a služieb začína oživenie

Na začiatok zotavovania hlavných svetových ekonomík jednoznačne poukazuje aj vývoj indexu nákupných manažérov (PMI), ktorý je jedným z najdôležitejších predstihových indikátorov v ekonomike. Vychádza z pravidelných mesačných prieskumov medzi manažérmi v súkromnom sektore. Vďaka tomu podáva pomerne presnú informáciu o aktuálnom stave a očakávaniach v súkromnom sektore a to zvlášť vo sfére výroby a služieb. Index je skonštruovaný tak, že hodnoty nad 50 indikujú rast a optimistické očakávania, hodnoty pod 50, naopak, kontrakciu a pesimistické očakávania.

Ako vidíme na nasledujúcom grafe, výrobný sektor v najvýznamnejších svetových ekonomikách sa začína oživovať. Čínska výroba zažila vzhľadom na skorší priebeh epidémie prepad aj následné zotavenie o dva mesiace skôr ako ostatné ekonomiky. Čínske dáta však nie sú prijímané s veľkou dôverou, zvlášť v čase krízy, a tak pretrvávali obavy, či sa aj ostatné ekonomiky budú zotavovať podobne rýchlo. PMI dáta za máj zo Spojených štátov aj európskych ekonomík však takisto jasne ukazujú na oživovanie výroby, hoci výrazne pomalšie ako v prípade Číny.

Sektor služieb bol koronakrízou zasiahnutý ešte výraznejšie ako výrobný. Aj vo vývoji PMI v sektore služieb však vidíme začínajúci trend oživovania vo všetkých najväčších ekonomikách.

Dáta z aplikácií takisto ukazujú pozitívny trend

Na postupné oživovanie ekonomiky poukazujú popri klasických predstihových ekonomických indikátoroch aj dáta z menej tradičných zdrojov, ktoré však veľmi presne a v reálnom čase zobrazujú vývoj ekonomických a sociálnych aktivít.

K takýmto zdrojom patria napríklad dáta z aplikácie Homebase, ktorú využíva viac ako 600 tisíc malých firiem v USA na monitorovanie dochádzky zamestnancov, spravovanie výplat a manažment ľudských zdrojov. Údaje z tejto aplikácie ukazujú okrem iného deň po dni vývoj počtu odpracovaných hodín zamestnancov firiem, ktorý ju využívajú, ako aj počet otvorených prevádzok. Sú tak veľmi presným a aktuálnym indikátorom vývoja zamestnanosti a ekonomickej aktivity malých podnikov.

Vidíme, že aj tieto čísla ukazujú rovnaký trend ako tradičné ekonomické indikátory – dno v apríli a postupné zotavovanie v priebehu mája a júna. Dáta z Homebase zároveň potvrdzujú, že na americkom trhu práce zrejme skutočne začalo oživenie, aké ukázali v úvode spomenuté oficiálne dáta.

Ekonomická aktivita, najmä v sektore služieb, úzko súvisí s mobilitou obyvateľstva. Údaje zo zariadení Apple ukazujú, že pohyb obyvateľstva sa takisto posledné dva mesiace postupne zvyšuje a v niektorých krajinách je už blízko predkrízových úrovní.

Na Slovensku sa mobilita obyvateľstva takisto postupne zvyšuje. Zdá sa, že už čoskoro bude na predkrízových úrovniach.

Letecká doprava sa začína tiež postupne oživovať, hoci zatiaľ iba veľmi pomaly. Dôvodom sú nepochybne aj súčasné obmedzenia cezhraničného cestovania. Ide však o jeden zo sektorov, ktoré koronakríza zrejme trvalo poznačila a na pôvodné úrovne sa bude vracať veľmi dlho.

S optimizmom opatrne

Je nepochybne pozitívne, že sa oživovanie ekonomiky začalo. Ešte dôležitejšie však je, aby aj nerušene pokračovalo, keďže aj v prípade pozitívneho vývoja to bude beh na dlhú trať. OECD v najnovšej správe odhaduje, že aj ak sa svet vyhne druhej vlne, globálna ekonomika sa na predkrízové úrovne nevráti najmenej ďalšie dva roky. Najviac zasiahnutým sektorom hrozí, že sa do „normálu“ nevrátia vôbec.

Slovami OECD: „Kríza zanechá dlho trvajúce jazvy – pokles životnej úrovne, vysokú nezamestnanosť a nízku úroveň investícii“.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny