23. októbra 2020 • Správa z trhu

Google čelí vážnej protimonopolnej žalobe. Končí sa éra neobmedzeného rastu technologických akcií?

Žaloba voči Googlu je najvýznamnejším protimonopolným krokom amerických úradov od ťaženia proti Microsoftu na konci 90.rokov. Ukončí éru neobmedzeného rastu hŕstky najväčších technologických firiem, ktoré už niekoľko rokov prakticky samy ťahajú nahor celý americký akciový trh?

Augustový článok Môžu technologické akcie rásť donekonečna? sme ukončili varovaním, že najväčšiu a v krátkodobom horizonte najpravdepodobnejšiu prekážku pre ich ďalší rast predstavuje možné protimonopolné konanie. Zdá sa, že táto prekážka práve prišla.

Americké ministerstvo spravodlivosti podalo 20.októbra žalobu voči Googlu pre porušovanie hospodárskej súťaže. Obviňuje teda firmu z monopolných praktík a potláčania konkurencie. Ide o najvýznamnejšie protimonopolné konanie v Spojených štátoch za viac ako 20 rokov s potenciálnymi ďalekosiahlymi dôsledkami pre celý americký akciový trh.

O čo v žalobe ide?

Žaloba sa sústredí na praktiky Googlu pri zabezpečovaní monopolného postavenia svojho vyhľadávača – teda na zmluvy, ktoré Google uzavrel s výrobcami telefónov, ďalších elektronických zariadení a webových prehliadačov. Tie zabezpečujú, aby bol Google na týchto zariadeniach a prehliadačoch ako prednastavený vyhľadávač. To mu dáva významnú výhodu, keďže prednastavený vyhľadávač si zmení za iný iba minimum spotrebiteľov. Zmluvné strany za to dostávajú podiel na príjmoch Googlu z reklám a ďalšie finančné výhody.

Google má takúto zmluvu uzatvorenú napríklad aj s ďalším technologickým gigantom – firmou Apple. Za to, že je Google prednastaveným vyhľadávačom na zariadeniach Apple, platí firme s jablkom v logu odhadom 8 až 12 miliárd USD ročne. Tento vzťah má pre obe firmy kľúčový význam. Google odhaduje, že až 50% vyhľadávaní pochádza zo zariadení Apple. Platby od Google súčasne tvoria odhadom 15% až 20% ziskov Apple.

Google podľa žaloby získal aj vďaka týmto zmluvám, uzatvoreným ešte v časoch, keď pre neho Bing a Yahoo! mohli predstavovať reálnu konkurenciu, dnešné absolútne dominantné postavenie medzi webovými vyhľadávačmi.

Vďaka tomuto postaveniu sa stal „vrátnikom“ internetu, získal dominantné postavenie vo sfére online reklamy a samozrejme aj neustály prísun obrovského množstva užívateľských dát.

Ako sa to skončí?

Google sa tejto žalobe, prirodzene, bráni. Tvrdí, že užívatelia používajú Google nie preto, že by nemali inú možnosť, ale pretože chcú, keďže Google je jednoducho najlepší prehliadač. Zmluvy s výrobcami telefónov a ďalších zariadení podľa firmy nie sú porušením hospodárskej súťaže. Prirovnáva ich k zmluvám, ktoré uzatvárajú výrobcovia cereálií so supermarketmi, aby ich výrobok umiestňovali na popredné miesto v regáli.

Odborníci však odhadujú, že žaloba má pomerne veľkú šancu na úspech. Jej silnou stránkou je, že sa sústredí na jednu, ľahko preukázateľnú monopolnú praktiku v podobe spomenutých zmlúv s inými firmami. Nielen svojim zásadným významom ale aj obsahom tak pripomína žalobu, ktorá na konci 90. rokov prinútila Microsoft zmeniť niektoré svoje monopolné praktiky a uvoľniť tak miesto aj pre firmy ako Google.

G. Reback z Carr & Ferrell LLP, právnik špecializujúci sa na porušovanie hospodárskej súťaže, komentoval situáciu nasledovne: „Nie je to tak, že Google má len lepšie miesto v regáli ako jeho konkurencia. Je vo všetkých regáloch a konkurencia je v inom, 400 míľ vzdialenom obchode v pochybnej štvrti.“

Preukázať Googlu praktiky poškodzujúce hospodársku súťaž by tak malo byť pomerne jednoduché. Problémom však môže byť dokázať ich negatívny dopad na spotrebiteľov, keďže samotný produkt je bezplatný a zastarané protimonopolné zákony sa orientujú na negatívny cenový dopad monopolov na spotrebiteľov.

Isté je, že žalobu budú nasledovať dlhé súdne boje ťahajúce sa niekoľko rokov. Google má v tejto chvíli viac ako 120 miliárd dolárov v hotovosti a rýchlo spenažiteľných aktívach. Na právnikoch šetriť nebude. Zatiaľ pritom nie je jasné, čo by sa stalo, ak by Google tento súdny spor prehral. Ministerstvo v žalobe zatiaľ neuviedlo požadované nápravné kroky. Jeho predstavitelia však vo verejných vyjadreniach nevylúčili žiadnu možnosť. V krajnom prípade tak firme teoreticky hrozí až rozbitie.

Prvý výstrel z prichádzajúceho protimonopolnej salvy

Bez ohľadu ako táto žaloba dopadne, jej význam spočíva najmä v tom, že je podľa všetkého iba prvým výstrelom z prichádzajúcej protimonopolnej salvy.

Iba v Spojených štátov vedie samostatné prešetrovanie praktík Googlu až 48 generálnych prokurátorov jednotlivých amerických štátov. Jedenásť z nich sa pridalo k aktuálnej žalobe. Veľká skupina štátov pritom pripravuje ďalšiu spoločnú žalobu orientujúcu sa na monopolné postavenie firmy v oblasti online reklamy. Ďalšie „Big Tech“ firmy ako Facebook, Apple a Amazon sú pritom už takisto cieľom intenzívneho záujmu úradov kvôli svojim monopolným praktikám.

Obmedzenie monopolnej moci týchto firiem pritom môže prísť aj z Kongresu v podobe legislatívnych zásahov. Je to jedna z mála priorít, na ktorej sa republikáni s demokratmi zhodnú.

Demokrati v protimonopolnom výbore Kongresu zverejnili tento mesiac výsledky 16-mesačného prešetrovania praktík firiem Google, Facebook, Apple a Amazon. Usúdili, že firmy sa dopúšťajú škodlivých monopolných praktík a odporúčajú legislatívny zásah. Republikáni nezaostávajú. William Barr, federálny generálny prokurátor, považovaný za Trumpovho blízkeho človeka, osobne dohliadal na súčasnú žalobu voči Googlu a tlačil na to, aby bola podaná ešte pred voľbami. Sám Trump sa pritom už niekoľkokrát ostro vyjadril voči monopolnému postaveniu firiem ako Google a Amazon.

Zdá sa preto isté, že akokoľvek dopadnú novembrové voľby, ťaženie proti hŕstke najväčších technologických firiem bude pokračovať. To môže mať pritom zásadný dopad nielen na samotné dotknuté firmy, ale aj na celý americký akciový trh.

Ukončí protimonopolné ťaženie dominanciu amerického akciového trhu?

Akcie hŕstky najväčších amerických technologických firiem, ohrozených protimonopolným ťažením, sú už niekoľko rokov pilierom celého amerického akciového trhu. Ich závratný rast pritom nezastavila ani pandémia. Práve naopak. Zmeny v spotrebiteľskom správaní, ktoré vyvolala, týmto firmám iba prospeli. Ich akcie tak v tomto roku patria k najvýkonnejším aktívam na celom svete.

Za ich pokračujúcim prudkým rastom pritom nie je iba nejaký ošiaľ ako počas bubliny technologických akcií na prelome tisícročí. Môže sa oprieť aj o reálne a rastúce zisky, hoci určitú rolu hrajú samozrejme aj rôzne technické a špekulatívne faktory.

Každopádne, pokračujúci prudký rast vyniesol trhovú hodnotu najväčších technologických firiem do stratosféry. Trhová kapitalizácia štyroch z nich presahuje bilión dolárov.

Gigantická trhová kapitalizácia týchto firiem znamená, že v najpopulárnejších akciových indexov, ktoré sú trhovo vážené, majú dnes rekordne vysoký podiel. Výkon celého amerického akciového trhu (meraného indexmi) tak vo veľkej miere závisí od pokračujúceho silného rastu hŕstky najväčších firiem.

Päť najväčších technologických firiem, na trhoch známych pod skratkou FAAMG (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google-Alphabet , tvorí dnes až 22,6% indexu S&P 500, ktorý je považovaný za benchmark celého akciového trhu. V populárnom technologickom indexe NASDAQ je ich koncentrácia ešte vyššia. Týchto päť firiem tvorí takmer 46% firiem celého indexu.

Silný rast týchto firiem a ich obrovská váha v hlavných akciových indexoch je (nielen) v tomto roku prakticky jediným dôvodom mimoriadne dobrého výkonu amerického akciového trhu v porovnaní so zvyškom sveta. Dramatický rozdiel medzi výkonom týchto piatich firiem a zvyšných 495 firiem v indexe S&P 500 bol obzvlášť viditeľný v druhom kvartáli. Kým FAAMG dosiahli v tomto období priemerne 2% rast zisku na akciu, zvyšných 495 firiem v indexe utrpelo v priemere až 38% pokles zisku na akciu.

Dlhodobú závislosť amerického akciového trhu od výkonu niekoľkých najväčších technologických firiem dobre ilustruje aj nasledujúci graf. Porovnáva výkon benchmarkového amerického indexu S&P 500 v jeho súčasnej, trhovo váženej forme s vysokou váhou 5 najväčších „big tech“ firiem, s jeho hypotetickou rovnovážne váženou verziou, kde nemajú prudko rastúce technologické firmy taký obrovský podiel. Vidíme, že takto vážený index by výrazne neprekonával akciové trhy zvyšku sveta.

Žaloba voči Googlu, ohlasujúca začiatok protimonopolného ťaženia voči najväčším technologickým firmám, tak môže okrem iného ukončiť nadpriemernú výkonnosť amerického akciového trhu v porovnaní so zvyškom sveta. Investori by mali na toto riziko myslieť.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny