22. októbra 2021 • Správa z trhu

Investori očakávajú zvýšenie úrokových sadzieb a spomalenie ekonomiky

Výnosové krivky vo viacerých rozvinutých ekonomikách sa v posledných dňoch výrazne sploštili v dôsledku rýchleho rastu krátkodobejších výnosov pri minimálnych zmenách dlhodobých výnosov. V trhovom žargóne sa tomuto javu hovorí „bear flattening“ (medvedie vyrovnanie výnosovej krivky). Ide o negatívny signál odrážajúci očakávania investorov, že centrálne banky čoskoro zdvihnú úrokové sadzby, čím pridusia budúci ekonomický rast.

Výnosová krivka, zobrazujúca aktuálne výnosy dlhopisov, v závislosti od ich splatnosti, patrí k najvýznamnejším ekonomickým a trhovým indikátorom. Zmeny jej tvaru, úrovne a sklonu poskytujú dôležitú informáciu o zmenách v očakávaní trhov ohľadom budúcich úrokových sadzieb, inflácie a ekonomického rastu.

To sú, faktory, ktoré majú zásadný vplyv na očakávané výnosy jednotlivých typov aktív. Profesionálni investori venujú veľkú pozornosť akýmkoľvek výraznejším zmenám výnosovej krivky a prispôsobujú im svoje investičné rozhodnutia.

Medvedie vyrovnávanie výnosovej krivky

K významným zmenám výnosovej krivky, vyžadujúcim pozornosť investorov, dochádza aj v týchto dňoch. A to dokonca vo viacerých ekonomikách súčasne. Výnosové krivky britských, novozélandských, amerických a v menšej miere aj eurových dlhopisov menia tvar. Vyrovnávajú sa a stávajú sa menej strmšími. To znamená, že rozdiel medzi výnosmi dlhopisov s dlhšou a kratšou splatnosťou sa zmenšuje a to v dôsledku nárastu krátkodobých výnosov pri minimálnych zmenách dlhodobých výnosoch.

Tomuto pohybu krivky sa hovorí „medvedie vyrovnávanie“ a patrí k výrazne negatívnym signálom z pohľadu ekonomiky aj trhov. Odráža očakávanie investorov, že centrálne banky zdvihnú úrokové sadzby a ekonomika sa spomalí.

K najvýraznejšiemu „medvediemu vyrovnávaniu krivky“ došlo začiatkom tohto týždňa na britskom a novozélandskom dlhopisovom trhu.

Výnosy 2-ročných britských dlhopisov narástli v priebehu dvoch dní až o 17 bázických bodov, kým výnosy 30 a viacročných dlhopisov naopak mierne poklesli.

Podobné pohyby nastali aj na novozélandskom dlhopisovom trhu. Výnosy 2-ročných novozélandských štátnych dlhopisov narástli v priebehu dvoch dní až o 25 bázických bodov, kým výnosy 30-ročných dlhopisov zaznamenali iba minimálny pohyb.

O niečo menej výrazné, ale z pohľadu investorov mimoriadne významné, vyrovnávanie krivky prebieha aj na dolárovom dlhopisovom trhu. Rozdiel medzi výnosmi 30-ročných a 5-ročných amerických štátnych dlhopisov klesol v posledných dňoch pod hranicu 1%.

Napokon, k miernemu splošťovaniu dochádza aj na eurovom trhu a to napriek častým vyhláseniam ECB, že nijaké zvýšenie sadzieb v dohľadnej dobe neplánuje.

Rastúca inflácia núti centrálne banky zvýšiť sadzby

Nárast krátkodobých výnosov pri minimálnych zmenách dlhodobých výnosov je výsledkom očakávaní investorov, že centrálne banky krajín, v ktorých mene sú tieto dlhopisy denominované, pristúpia v blízkej dobe k zvýšeniu úrokových sadzieb. Investori predpokladajú, že centrálne banky k tomu donúti vytrvalo rastúca inflácia.

Novozélandská centrálna banka pristúpila s ohľadom na rastúcu infláciu k prvému zvýšeniu sadzieb od roku 2014 už začiatkom októbra. Niekoľko dní po tom vyšli čerstvé inflačné dáta, ktoré poukázali na pokračovanie prudkého rastu cenovej hladiny. Spotrebiteľské ceny narástli medzikvartálne až o 2,2%. Na medziročnej báze nastal až 4,9 % nárast, ktorý vysoko prekonal očakávania ekonómov. Zdá sa teda vysoko pravdepodobné, že banka bude musieť čoskoro siahnuť k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb.

Znepokojivý vývoj inflácie núti k akcii aj britskú centrálnu banku. Rast spotrebiteľských cien v Spojenom kráľovstve síce zatiaľ dosahuje „iba“ niečo cez 3% na medziročnej báze, avšak guvernér A. Bailey zjavne považuje za potrebné konať.

Na víkendovej panelovej diskusii zdôraznil, že rastúce ceny energií vedú k budovaniu nežiaducich inflačných očakávaní – „Preto sme my, v Bank of England, signalizovali a teraz opäť signalizujeme, že budeme musieť konať“.

Investori očakávajú, že britská centrálna banka pristúpi k zdvihnutiu hlavnej úrokovej sadzby o 0,15% už na novembrovom zasadnutí. Išlo by o prvé zvýšenie od roku 2018.

Napriek tomu, že zvýšenie úrokových sadzieb v Spojených štátoch a v eurozóne nie je záležitosťou najbližších mesiacov, prudký a vytrvalý rast spotrebiteľských cien približuje očakávaný dátum prvého postpandemického zvýšenia sadzieb v oboch ekonomických blokoch.

Investori a analytici ešte pred niekoľkými týždňami očakávali, že americký Fed pristúpi k prvému zvýšeniu úrokových sadzieb najskôr v roku 2023, po úplnom ukončení programu nákupov dlhopisov. Z aktuálnych vyjadrení predstaviteľov centrálnej banky sa zdá, že prvé zvýšenie sadzieb v USA od vypuknutia pandémie môže prísť už v druhej polovici budúceho roka.

Napokon, pohyby na eurovom peňažnom trhu v súčasnosti odrážajú očakávanie investorov, že na jeseň budúceho roku pristúpi k zvýšeniu depozitnej sadzby o 0,1% aj ECB. Banka pritom takýto krok nesignalizuje a ešte pred pár týždňami nikto ani neočakával, že by k nemu mohla v dohľadnej dobe pristúpiť. Inflácia a z nej vyplývajúci politický tlak jej však nemusia dať na výber.

Investori v súčasnej situácii obávajú zvýšenia úrokových sadzieb .

Vyššie sadzby pri spomaľujúcej sa ekonomike neprajú akciám ani dlhopisom

Dôležitý signál, ktorý vysiela vyrovnávanie výnosových kriviek vo vzťahu k očakávaným zmenám úrokových sadzieb a ekonomickému rastu je vhodné zohľadniť pri investičných rozhodnutiach.

Zvýšenie úrokových sadzieb, ak k nemu dôjde, je, samozrejme, negatívne pre verejne obchodovateľné  dlhopisy denominované v menách, ktorých sa bude týkať zvýšenie sadzieb. Vyššie úrokové sadzby vedú k nárastu výnosov dlhopisov a tým pádom aj k poklesu ich cien.

Toto očakávanie sa odzrkadľuje aj v najnovšom prieskume Bank of America medzi manažérmi veľkých investičných fondov. Alokácia do dlhopisov medzi investormi spravujúcimi viac ako 1,35 bil. USD  poklesla na rekordne nízku úroveň.

Výhľad pre akciový trh nie je takisto pozitívny. Vyššie sadzby a vyššie výnosy sú vo všeobecnosti negatívne pre rastové akcie veľkých technologických firiem, ktoré majú dnes obrovskú váhu v hlavných amerických aj globálnych akciových indexoch. Túto dynamiku sme už v priebehu tohto roka videli niekoľkokrát pri periódach prudšieho nárastu výnosov.

Voči poklesom vyvolaným zvýšením sadzieb zrejme nebudú odolné ani hodnotové akcie firiem s menšou trhovou kapitalizáciou, ktorým sa v ostatných mesiacoch darilo aj v obdobiach rýchleho nárastu výnosov.

Týmto akciám sa síce darí aj v prostredí vyššej inflácie, vyšších sadzieb a vyšších výnosov, ale iba pri rýchlo rastúcej ekonomike, resp. pri očakávaní jej rýchleho rastu. Ak však centrálne banky zlým načasovaním zdvihnutia sadzieb umocnia spomaľovanie ekonomík, spomínané typy akcií budú mať problém.

Medvedie vyrovnávanie výnosových kriviek tak v súčasnosti odráža očakávanie investorov, že centrálne banky pristúpia k zvýšeniu sadzieb v snahe bojovať s vytrvalo rastúcou infláciou, a tým prispejú k spomaľovaniu ekonomík. Takýto scenár je vo všeobecnosti negatívny pre dlhopisové aj akciové trhy. Aj v komplikovanom makroekonomickom prostredí sa však dajú nájsť cenné papiere ako aj celé triedy aktív, ktoré majú naďalej pozitívny výhľad a vedia prinášať stabilné  výnosy.

Sympatii Vám radi pomôžeme s výberom tých najvhodnejších investičných nástrojov do každého ekonomického prostredia.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny