22. apríla 2020 • Správa z trhu

Kolaps ropy

Ropa pokračuje v prudkom poklese v dôsledku kolapsu dopytu vyvolaného koronakrízou. Na začiatku týždňa sa na trhu dokonca objavila bizarná anomália – ropa sa prvýkrát v histórii obchodovala za záporné ceny.

Cena ropy prvýkrát v histórii klesla pod nulu

Májový futures kontrakt na americkú WTI ropu klesol v pondelok o viac ako 300% a v závere dňa sa obchodoval za -37,63 USD za barel. Ešte v závere minulého týždňa sa pritom tento kontrakt obchodoval za 18,27 USD za barel. V pondelok teda nielenže zaznamenal najprudší prepad v histórii (o 306%) ale súčasne sa aj prvýkrát v histórii dostal do záporných hodnôt. To znamená, že predávajúci de facto ponúkajú kupujúcim peniaze za to, aby im mohli dodať ropu.

Táto situácia je skutočne bizarná, avšak treba povedať, že z časti ide o „technickú“ anomáliu a netýka sa celého trhu s ropou.  Kontrakty na WTI ropu s dodaním v júni a neskôr takisto utrpeli pokles, avšak výrazne menší a v pondelok sa dokonca ešte udržali nad úrovňou 20 USD za barel. Júnový kontrakt poklesol nasledujúci deň na 11,57USD/barel, avšak stále má ďaleko od nuly. Ropa Brent, ktorá je európskym benchmarkom, vykázala ešte nižší pokles. V pondelok zatvorila na úrovni 25,57 USD/barel a nasledujúci deň klesla „iba“ k úrovni 20 USD/barel.

Bezprecedentný prepad májového WTI kontraktu do záporných hodnôt tak neodráža celkový stav trhu s ropou ale z veľkej časti je dôsledkom „technických“ špecifík tohto kontraktu, predovšetkým dátumu exspirácie a miesta dodania. Májový WTI kontrakt exspiroval v utorok. To znamená, že obchodníci (a ETF fondy), ktorí kontrakt držali iba za účelom cenovej špekulácie, mali včera jednu z posledných príležitostí zbaviť sa tohto kontraktu a vyhnúť sa tak povinnosti fyzicky prevziať barely ropy.

Problémom však je, že zatiaľ čo za normálnych okolností nie je problém takéto kontrakty pred exspiráciou predať spoločnostiam, ktoré majú záujem o fyzické dodávky ropy ako napr. aerolinky, teraz jednoducho nie sú kupujúci. Dopyt po rope klesol v apríli podľa odhadov IEA až o 29 mil. barelov denne, teda o tretinu. Obmedzenia produkcie o 9,7 mil. barelov denne, ktoré prijal minulý týždeň OPEC+ s cieľom znížiť obrovský prebytok ponuky nad dopytom, vstupuje do platnosti až od mája. A skladovacie kapacity sú už takmer plné.

Ropu tak nielenže pri súčasnej nútenej odstávke globálnej ekonomiky nie je ako spotrebovávať ale už ju pomaly ani nie je kde skladovať. Problém so skladovaním je pritom zvlášť vypuklý práve v prípade americkej WTI ropy. Tá je totiž podľa špecifík kontraktu dodávaná do terminálu v meste Cushing v americkej Oklahome. Kupujúci má povinnosť prevziať si ju práve tam. Skladovacie kapacity v Cushingu sú však už takmer plné. V závere minulého týždňa boli zaplnené na 77%, pričom pri súčasnom trende rastu zásob budú úplne naplnené na začiatku mája. Teda práve v čase, keď začína dodávacie obdobie pre májový kontrakt. Skladovacie kapacity v Cushingu je tak reálne problém zohnať, nehovoriac o cene.

Podobná nepriaznivá situácia je aj vo väčšine ostatných amerických pozemných skladovacích kapacít, aj tých vzdialenejších. Miesta je málo, cena je vysoká a skladovanie kdekoľvek mimo Cushingu samozrejme znamená aj dodatočné náklady na transport. Ďalšou teoretickou možnosťou by bolo skladovania na mori, na plávajúcich tankeroch, ktoré ešte majú voľné kapacity. Cushing je však od mora vzdialený až 500km. A cena za prenájom supertankerov na skladovanie ropy takisto v ostatných týždňoch prudko vzrástla. (Pre zaujímavosť:: denný prenájom supertankeru s kapacitou 2 mil. barelov ropy dnes stojí okolo 335 000 USD na deň, skladovanie jedného barela ropy v plne zaplnenom tankery teda stojí niečo cez 5 USD na mesiac)

Mimochodom, jedným z dôvodov menšieho poklesu ropy typu Brent v porovnaní s WTI je, že Brent môže byť podľa podmienok kontraktu dodaná do viacerých európskych prístavov a nekoncentruje sa na jedno miesto ako americká WTI. To znamená, že jej dodávky sa lepšie rozdeľujú do jednotlivých skladov v rôznych prístavoch a navyše môžu ísť priamo na supertankery.

Ropu tak dnes nie je komu dodať a skladovať ju na budúci predaj pri lepšej cene je v prípade WTI ropy logisticky náročné a mimoriadne nákladné. Väčšine ťažobných spoločností navyše stále pumpuje, hoci v zníženom objeme, aj keď nie je komu predávať, lebo úplná odstávka prevádzky je veľmi nákladná. Tieto podmienky viedli k bizarnému prepadu májového kontraktu do záporu. Pre dodávateľov je jednoducho lacnejšie zaplatiť „kupujúcemu“ za prebratie ropy, ako ju skladovať resp. úplne odstaviť prevádzku.

Superkontango

Kontrakty na WTI ropu s neskorším dodaním zaznamenali takisto prepad a stále sa obchodujú nad úrovňou 20 USD za barel. Investori totiž očakávajú, že situácia na trhu sa čoskoro zlepší a ekonomiky sa postupne začnú otvárať. Vzrastie tak dopyt po fyzických dodávkach a začnú sa uvoľňovať aj skladovacie kapacity. Vyššia cena za kontrakty s neskorším dodaním navyše odráža aj súčasné vysoké náklady na skladovania až do dátumu dodania. Existuje však samozrejme riziko, že ak sa situácia v ekonomike čoskoro nezlepší, kontrakt s dodaním v júni, pohybujúci sa dnes stále okolo úrovne 20USD/bbl, čaká s blížiacou sa exspiráciou rovnaký osud ako ten súčasný, májový kontrakt..

Situácia, keď sú  kontrakty s neskorším dodaním drahšie ako tie s bližším dodaním, sa na komoditnom trhu nazýva „kontango“. Za normálnych okolností je na trhu s ropou WTI pomerne nízke kontango. Rozdiel medzi kontraktmi s dodávkou v najbližšom a po ňom nasledujúcom mesiaci obvykle nepresahoval ani 50 centov. Súčasné obrovské cenové rozdiely medzi májovým a júnovým kontraktom ako aj júnovým a júlovým sú tak takisto extrémnou anomáliou. Hovorí sa o „superkontangu“. Toto superkontango nie je iba zaujímavou technickou anomáliou, ale má aj extrémne dôležité praktické implikácie. Každý investor zvažujúci investíciu do ropy s nimi musí byť oboznámený.

Pozor na ropné ETF!

Súčasný prepad ceny láka na investície do ropy v očakávaní, že jej cena sa skôr či neskôr spamätá zo súčasných extrémne nízkych úrovní a prinesie investorovi krásny zisk. Najväčšie ropné ETF – USO  (United States Oil Fund)-  zaznamenalo za minulý týždeň skutočne rekordný príliv peňazí od menších investorov v súhrnnej hodnote 1,6 mld. EUR. Príliv nových investícií pokračoval aj v pondelok. Retailoví investori, prilákaní prepadom cien ropy pod nulu, naliali do USO ďalších 565 mil. USD.

Toto je však jedna zo situácií, keď investičná téza vyzerá teoreticky veľmi atraktívne, avšak praktické detaily, s ktorými mnoho neprofesionálnych investorov nie je dostatočne oboznámených, z nej robia pascu s veľkým rizikom strát. Straty sú pravdepodobné dokonca aj v prípade, ak by cena nakoniec skutočne výraznejšie  vzrástla. Dôvodom je práve superkontango, ktoré sa na trhu s ropou vytvorilo v posledných dňoch.

Komoditné ETF fondy z pravidla neposkytujú investorom expozíciu voči vybranej komodite jej fyzickou držbou, ale držbou a kontinuálnym rolovaním future kontraktov na danú komoditu. Najväčšiu časť portfólia držia väčšinou vo future kontrakte s najbližšou exspiráciou, aby čo najpresnejšie odrážali vývoj aktuálnych trhových cien. Keď sa však blíži exspirácia takéhoto kontraktu, ETF fond ho predá (aby nemal povinnosť fyzicky prebrať dodávku) a za prostriedky získané z predaja nakúpi future kontrakty s ďalším nasledujúcim dátumom exspirácie. Za normálnych trhových podmienok, bez výrazného kontanga, tak dokáže investorom poskytovať expozíciu voči danej komodite s minimálnymi nákladmi, keďže nemusí komoditu fyzicky skladovať a prepravovať.

Ak sa však na trhu s future kontraktmi vytvorí kontango, pre ETF fondy to znamená, že rolovanie kontraktov (predaj kontraktov s blížiacou sa exspiráciou a nákup nových s ďalšou nasledujúcou exspiráciou) vytvára stratu – záporný roll yield, ktorá znižuje výkon fondu. Ak je kontango veľké, spôsobuje ETF fondu stratu z rolovania kontraktov, ktorá často prevýši aj výraznejší nárast ceny podkladovej komodity. A superkontango, aké je v súčasnosti na trhu s ropou, prirodzene, prináša superstraty z mesačného rolovania kontraktov.

Pre ilustráciu, ak by napríklad ľubovoľný ropný ETF fond držal v pondelok iba kontrakty na  1000 000 barelov ropy s májovým dodaním a predal by ich v priebehu dňa, hoci ešte aj pred pádom do záporných hodnôt pri cene 5 USD za barel, z predaja by utŕžil 5 mil. USD. Druhý najbližší kontrakt, s dodaním v júni, sa však v rovnakom čase stále obchodoval za 20 USD za barel. To znamená, že fond predal 1 000 000 barelov s májovým dodaním ale za získané prostriedky môže nakúpiť už iba 250 000 barelov s júnovým dodaním. Aj keby teda nakoniec cena ropy do júna prudko vzrástla, napríklad o 50%, fond bude mať stále o tri štvrtiny menej barelov ropy, ako mal pred rolovaním kontraktu. Investor tak rozhodne nedosiahne očakávaný 50% zisk.

Samozrejme, ETF fondy, vrátane najväčšieho ropného fondu USO, reagujú na trhové podmienky a snažia sa predchádzať extrémnym stratám z rolovania kontraktov pri superkontangu. Kontrakty rolujú viac dní pred exspiráciou ako zvyčajne a portfólio rozkladajú medzi kontraktmi s rôznymi mesiacmi dodania. USO fond napríklad už v pondelok nedržal žiadny kontrakt s dodaním v máji. To znamená, že na jednej strate znížil straty z rolovania. Na druhej strane to však znamená, že investori, ktorí vstúpili do USO v pondelok s cieľom nakúpiť pri cenách blízkych nule príp. až pod nulou a profitovať z neskoršieho rastu, nedosiahnu očakávaný výkon.

USO drží k dnešnému dňu prevažne júnové a júlové kontrakty. Týchto kontraktov sa tiež týka kontango, ktoré bude nevyhnutne znižovať výkonnosť fondu. Navyše nie je vôbec vylúčené, že júnový kontrakt nečaká podobný osud ako májový. Objavili sa tiež relevantné špekulácie, že fond môže byť nútene ukončený, aby nehrozilo, že sa celá jeho hodnota dostane do záporu v prípade nepriaznivého vývoja júnového kontraktu. Platí teda, že nárast ceny ropy by musel prísť veľmi skoro a musel by byť veľmi silný, aby prekonal obrovské straty spôsobené kontangom. Investovanie do ropy prostredníctvom ETF fondu je tak v súčasnosti extrémne rizikové  a s malou šancou na zisk.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny