21. augusta 2020 • Správa z trhu

Môžu technologické akcie rásť donekonečna?

Akcie najväčších amerických technologických firiem dnes kraľujú trhom. Od začiatku roka si pripísali v priemere viac ako 60%. V ich prospech dnes hrá takmer všetko. Na rozdiel od ostatných firiem ich nezasiahla ani pandémia koronavírusu. Práve naopak, ich rast ešte urýchlila. Môžu rásť donekonečna?

Americký benchmarkový index S&P 500 dosiahol tento týždeň nové maximum. Nerastie však rovnomerne. Na túto rekordnú úroveň ho z hlbín pandémie vytiahol prudký rast niekoľkých najväčších technologických firiem. Firmy ako Amazon, Apple alebo Facebook síce v marci na vrchole trhovej paniky utrpeli určitý pokles, avšak tieto straty rýchlo vymazali a ich rast v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch iba akceleroval.

Všetky významné spoločenské, ekonomické a investičné trendy, ktoré ich už dlhodobo poháňajú nahor, sa totiž vplyvom pandémie iba posilnili a zrýchlili. Týchto pár technologických gigantov tak má dnes dokonalé podmienky na to, aby v post-pandemickom svete rástli takpovediac donekonečna.

Perpetuum mobile

Motorom ich rastu je „perpetuum mobile“ vytvorené stále rastúcou popularitou pasívneho indexového investovania.

Najvýznamnejšie akciové indexy vrátane S&P 500 sú dnes trhovo vážené. To znamená, že najväčšiu váhu v nich majú spoločnosti s najväčšou trhovou kapitalizáciou, pričom trhová kapitalizácia sa odvíja od ceny akcií. Takže, čím väčší rast ceny, tým väčšia váha v indexe.

Zároveň však platí, že čím má nejaká firma väčšiu váhu v hlavných akciových indexoch, tým väčší je dopyt po jej akciách. Stovky ETF fondov, ktorých cieľom je kopírovať vývoj najpopulárnejších akciových indexov, totiž musia nakupovať podkladové akcie podľa ich váhy v indexe. To znamená, že čím má nejaká firma väčšiu váhu v akciovom indexe kopírovanom ETF fondmi, tým viac peňazí „tečie“ do jej akcií. A čím je väčší dopyt po jej akciách, tým viac rastie ich cena, ktorá zas následne tlačí nahor trhovú kapitalizáciu a celý mechanizmus ďalej posilňuje.

Popularita pasívneho investovania pritom v ostatných rokoch prudko rastie. Objem peňazí v pasívne spravovaných amerických indexových fondoch a ETF v auguste minulého roka dokonca prekonal objem peňazí v aktívne spravovaných fondoch a ďalej narastá.

Do indexových fondov a ETF tak tečie stále väčšie a väčšie množstvo peňazí, ktoré následne tečú do akcií s najväčšou váhou v podkladových indexoch, a tento neustály dopyt tlačí cenu týchto akcií ďalej nahor, čím ešte zvyšuje ich váhu v indexe.

Najväčším beneficientom tohto gigantického indexového perpetuum mobile je práve hŕstka najväčších technologických firiem, ktoré dominujú akciovým indexom.

Králi indexov

Najpopulárnejším podkladovým indexom je dnes americký index S&P 500. K piatim najväčším firmám v S&P 500 dnes patria s veľkým náskokom práve technologickí giganti Facebook, Amazon, Apple, Microsoft a Google, súhrnne známy pod skratkou FAAMG. Ich cena aj trhová kapitalizácia prudko rastie v navzájom sa posilňujúcom mechanizme. Kým pred piatimi rokmi malo päť najväčších firiem v indexe súhrnnú váhu 12%, dnes to je vďaka ich prudko rastúcej trhovej kapitalizácii už vyše 23%, teda viac ako na vrchole dot-com bubliny. To znamená, že takmer štvrtinu indexu považovaného za benchmark celého akciového trhu dnes tvorí iba 5 najväčších technologických firiem.

Tie vďaka svojmu prudkému rastu a vysokej váhe ťahajú nahor celý index a vytvárajú ilúziu silného rastu celého amerického akciového trhu, ktorý je však v skutočnosti často iba rastom niekoľkých najväčších technologických firiem.

Túto situáciu ilustruje nasledovný graf. Index S&P 500 narástol od začiatku roka o 4,05%. Ak by sme však v tomto indexe priradili každej z 500 firiem rovnakú váhu, čím sa eliminuje obrovský dopad 5 najväčších firiem na výkon celého indexu, takto upravené S&P 500 je od začiatku roka takmer 5% v mínuse, teda až o 9% nižšie ako tradičná, trhovo vážená verzia tohto indexu.

Ak izolujeme iba 10 najväčších technologických firiem, rozdiel je ešte zreteľnejší. Týchto 10 firiem, tvoriacich index NYSE FANG+, narástlo od začiatku roka v priemere až o 59,25%.

Najväčšie technologické akcie však nekraľujú iba indexu S&P 500. Ich atraktivita a špecifické vlastnosti majú za následok, že sú dnes zaradené v stovkách indexov, tematických a faktorových fondoch aj v populárnych „smart beta“ produktoch. Sú tak najväčšími beneficientmi gigantického indexového perpetuum mobile a práve tento mechanizmus sa veľkou mierou podpisuje pod ich ohromujúci rast.

Zároveň sa nezdá, že by sa mal niekedy v dohľadnej dobe zastaviť. Marcové prudké prepady na trhoch a následný rýchly návrat späť, ktorý mnoho aktívne riadených fondov zmeškalo, keď nestihli naskočiť na vlnu likvidity centrálnych bánk, iba posilnilo popularitu indexového investovania.

Všetky tromfy v ikonách rúk

Pandémia a s ňou súvisiace zmeny v spoločenskom a ekonomickom prostredí však dala technologickým gigantom do rúk aj ďalšie tromfy.

V prvom rade, obavy z fyzického kontaktu a súvisiace reštrikcie samozrejme vedú k väčšiemu využívaniu bezkontaktných, technologických riešení zo strany zákazníkov aj firiem. Tento trend, z ktorého profitujú tie isté firmy, ktoré kraľujú indexom, je dnes úplne jednoznačne vidieť v každej oblasti života. Dá sa tiež predpokladať, že ak aj pandémia nakoniec ustúpi, nové spotrebiteľské návyky aj investície do bezkontaktných technológií sa už nevytratia.

Pandémia vyvolala takisto aj významné zmeny v ekonomickom prostredí, ktoré, zhodou okolností, takisto hrajú do karát tým istým firmám.

Prudké zníženie úrokových sadzieb a stlačenie dlhopisových výnosov centrálnymi bankami má za následok, že investori hľadajú náhradu za bezpečné ale neatraktívne dlhopisy prinášajúce záporné reálne výnosy. A často ju nachádzajú práve v akciách týchto firiem. Veď kam je dnes bezpečnejšie (s výnosom) investovať ako do hŕstky najväčších svetových firiem s prakticky monopolným postavením, dokonale prispôsobeným na súčasné technologické a spoločenské zmeny, s business modelmi prinášajúcimi stabilné mesačné príjmy a zdravými súvahami s miliardami voľnej hotovosti?

Rekordne nízke úrokové sadzby, ktoré budú na súčasných úrovniach zrejme udržiavané ešte mnoho rokov, súčasne znamenajú, že tieto firmy môžu naďalej hnať svoje akcie nahor aj modelom výborne osvedčeným už v predchádzajúcich rokoch – napriek miliardám voľnej hotovosti emitovať dlhopisy s nízkymi až zápornými úrokovými sadzbami a získané prostriedky využiť na spätný odkup vlastných akcií. Týmto spôsobom sa znižuje množstvo akcií v obehu a teda zisk na akciu sa zvyšuje, aj keby celkový zisk firmy nerástol. Akcie reagujú rastom.

Nezastaviteľní?

Akcie technologických gigantov tak dnes majú dokonalé podmienky na pokračovanie v raste. Do nekonečna to však zrejme nebude.

Najväčšiu a v krátkodobom horizonte najpravdepodobnejšiu prekážku predstavuje možné protimonopolné konanie. Hlasy volajúce po rozbití týchto dátových monopolov sú dnes aj medzi politikmi čoraz častejšie. Správy o prudkom raste ich akcií (a majetku ich zakladateľov) uprostred hlbokého ekonomického prepadu tieto hlasy pravdepodobne iba zosilnia.

Ak by aj ich rast neukončili protimonopolné úrady, všetky trendy, ktoré ho dnes poháňajú, vrátane masívneho indexového perpetuum mobile, nakoniec vyhasnú. Čím viac peňazí bude tiecť do pasívne riadených indexových fondov, a teda do akcií firiem, ktoré v nich majú najväčšiu váhu, tým bude ťažšie vytiahnuť ich o ďalších pár percent vyššie. A to ako technicky tak aj z pohľadu valuácie.

O to ľahšie však bude prekonávať indexy aktívne spravovanými investíciami do kvalitných menších firiem nedisponujúcich obrovskými váhami v najpopulárnejších indexoch a teda obchodovanými za omnoho atraktívnejšie ceny. A keď budú aktívne spravované investície vo väčšom merítku prekonávať pasívne indexové, tok peňazí sa nevyhnutne obráti a perpetuum mobile sa zastaví.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny