14. mája 2021 • Správa z trhu

Rýchly nárast inflácie v USA vystrašil trhy

Spotrebiteľské ceny v USA zaznamenali v apríli najväčší medzimesačný rast za 11 rokov. Zatiaľ nie je jasné, či ide iba o krátkodobý nárast sprevádzajúci opätovné otváranie americkej ekonomiky alebo začiatok dlhého obdobia zvýšenej inflácie.Tieto dáta však vyvolali na trhoch ihneď po zverejnení prudké pohyby, pretože portfólia mnohých investorov nie sú po rokoch mimoriadne nízkej inflácie vôbec pripravené na možnosť jej vytrvalejšieho nárastu.

Spotrebiteľské ceny v Spojených štátoch narástli za minulý mesiac o 0,8%. To je najväčší medzimesačný nárast za 11 rokov. Na medziročnej báze ide až o 4,2% rast.

Hoci sa rast spotrebiteľských cien všeobecne očakával vďaka rýchlemu zotavovaniu americkej ekonomiky, nízkej báze a veľkým stimulom, čísla za apríl boli predsa len prekvapením. Ekonómovia totiž v priemere očakávali iba 0,2% mesačný nárast cien, pričom aj najvyššie odhady počítali iba s 0,4% rastom.  Prudký 0,8% mesačný nárast inflácie, dvojnásobne presahujúci najvyššie odhady, tak zaskočil ekonómov aj investorov. Jadrová inflácia dokonca narástla medzimesačne najrýchlejšie za štyri desaťročia.

Iba krátkodobý nárast alebo začiatok novej éry vyššej inflácie?

V súčasnosti nie je jasné, či ide iba o dočasný, krátkodobý nárast, ktorý sa po pár mesiacoch prirodzene utlmí alebo sa vyššia inflácia stane novým „normálom“. Nízka báza, (aj vďaka štedrým stimulom) vysoké nahromadené úspory a iba postupné obnovovanie normálneho fungovania podnikov a prevádzok, z ktorých mnohé majú stále narušené dodávateľské reťazce, dávali tušiť, že hneď ako sa ekonomika začne otvárať a spotrebitelia do nej v priebehu pár týždňov vrhnú nahromadené úspory, ceny môžu krátkodobo vystreliť nahor. Keď sa však následne podniky prispôsobia dopytu, obnovia normálne fungovanie a spotrebiteľské výdavky sa stabilizujú na bežné úrovne, rast cien sa utlmí.

To je scenár, s ktorým počíta aj Fed a má, prirodzene, svoju logiku. Bližší pohľad na minulomesačné inflačné dáta ho aj z veľkej časti podporuje. Pod prudký aprílový nárast indexu spotrebiteľských cien sa totiž veľkou mierou podpísal až 10% nárast cien ojazdených automobilov, ktorý je dôsledkom pretrvávajúceho nedostatku čipov vo výrobe, ako aj nárast cien v otvárajúcich sa sektoroch stravovania a rekreácie.

Prudkosť aprílové nárastu inflácie v kombinácii s vytrvalým rastom cien komodít a problémom amerických podnikov s opätovným naberaním ľudí, ktorý ich už dnes núti pristupovať ku zvyšovaniu nástupných platov, však vedie časť ekonómov a investorov k očakávaniu, že rast cien, miezd a komodít bude pokračovať dlhšiu dobu a navzájom sa posilňovať v inflačnej špirále.

Samozrejme, nehovoríme o hyperinflácii a zrejme ani o dvojcifernej inflácii. Avšak aj inflácia na úrovni 3-5% trvajúca dlhšie ako pár mesiacov by bola veľkým šokom pre ekonomiku a finančné trhy zvyknuté na mimoriadne nízku infláciu posledných rokov. Fed by pri takomto vývoji musel pristúpiť ku skoršiemu a ráznejšiemu zvyšovaniu sadzieb ako sa pôvodne očakávalo a dať prednosť ochrane cenovej stability pred udržiavaním extrémne priaznivých podmienok na finančných trhoch.  Pre investorov by to znamenalo potrebu výrazne „prekopať“ svoje portfólia, ktoré sú dnes zväčša „stavané“ na prostredie dezinflácie, extrémne nízkych sadzieb a sekulárnej stagnácie.

Inflačné dáta stiahli nadol akcie, dlhopisy aj zlato

Práve obavy z vytrvalejšieho nárastu inflácie, ktorý okrem iného prinúti Fed pristúpiť ku zvyšovaniu sadzieb a výrazne zmení relatívnu atraktivitu jednotlivých aktív, viedli k prudkej reakcii trhov na zverejnená inflačné dáta. Bližší pohľad na pohyby, ktoré na trhoch nastali v stredu po zverejnení týchto inflačných čísiel, zároveň naznačuje, aké pohyby očakávať, ak sa vyššia inflácia stane novým „normálom“.

Akciové trhy reagovali na dáta prudkým poklesom. V červených číslach sa ocitli prakticky všetky sektory s výnimkou energetiky, avšak najväčšie poklesy utrpeli, prirodzene, tie akcie, ktoré v ostatných rokoch najviac profitovali z prostredie nízkych úrokových sadzieb a nízkej inflácie – teda najmä tzv. rastové akcie najväčších spoločností v technologickom sektore.

Spomedzi hlavných amerických akciových indexov utrpel najväčší pokles práve Nasdaq s najvyšším podielom takýchto firiem. Dow Jones, ktorý je orientovaný skôr na priemyselné firmy a má menší podiel veľkých technologických firiem ako Nasdaq ale aj S&P 500, obstál naopak relatívne najlepšie.

Hrozba vytrvalého nárastu inflácie (a tým pádom aj možného zvyšovania úrokových sadzieb)  mala, samozrejme, negatívny dopad aj na dlhopisový trh.  Klesali predovšetkým dlhopisy s vyššou duráciou, ktoré sú najcitlivejšie na zmeny úrokových sadzieb. ETF TLT zložené z amerických štátnych dlhopisov so splatnosťou 20 a viac rokov, ktoré je obvyklou zložkou klasických 60:40 portfólií, pokleslo o viac ako 1%. Ide pritom už o štvrtý denný pokles v rade. Výnosy benchmarkových 10-ročných amerických dlhopisov narástli o 8 bázických bodov tesne  ku hranici 1,7%.

Výrazné pohyby nastali aj na menovom trhu. Americký dolár reagoval na inflačné prekvapenie výrazným posilnením. Posilňovanie dolára ako reakcia na rastúcu infláciu v USA sa na prvý pohľad môže zdať nelogické, avšak rast inflácie (kým neprebieha príliš rýchlo a divoko) zvyšuje pravdepodobnosť zdvihnutia úrokových sadzieb v USA a vyššie úrokové sadzby sú pre menu pozitívne, keďže zvyšujú atraktivitu dolárových investícií.

Silný dolár má však zvyčajne negatívne dopady na celý rad ďalších aktív a inak tomu nebolo ani v stredu. Akcie a dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov prudko poklesli spolu s menami ich domovských krajín oslabujúcich voči doláru. Vplyvom posilnenia dolára následne klesli aj mnohé komodity, hoci im samotný výhľad vyššej inflácie skôr praje. Pokles zaznamenali aj drahé kovy ako zlato a striebro, ktoré sú tradične považované za ochranu proti inflácii. Ako sme už viackrát upozorňovali, sila dolára a výška dolárových výnosov majú výraznejší vplyv na ich cenu ako inflačné očakávania. Posilňovanie dolára a nárast pravdepodobnosti zvýšenia sadzieb tak tlačili cenu zlata nadol, hoci reálna aj očakávaná inflácia vzrástla.

Napokon, klesalo aj „digitálne zlato“. Bitcoin utrpel v stredu viac ako 5% pokles ešte pred tweetom Elona Muska, ktorý ho poslal strmo nadol. Priamo po zverejnení inflačných dát klesol o 0,7%. Ako teda ochrániť portfólio pred nárastom inflácie?

Ako ochrániť portfólio pred dlhodobo vyššou infláciou?

Ak sa ukáže, že súčasný nárast inflácie v USA nie je iba dočasným, krátkodobým nárastom sprevádzajúcim prvé týždne „otvárania“ ekonomiky po pandémii, ale ide o vytrvalý a dlhodobejší nárast, mnoho investorom bude musieť urobiť vo svojich portfóliách výrazné zmeny, aby sa prispôsobili novému prostrediu vyššej ínflácie a vyšších úrokových sadzieb.

Už od veľkej finančnej krízy, teda po viac ako dekádu, sa investičné prostredie vyznačovalo nízkou infláciou až dezinfláciou, slabým ekonomickým rastom, znižovaním úrokových sadzieb a extrémne akomodatívnou monetárnou politikou potláčajúcou volatilitu na finančných trhoch. V tomto prostredí sa prirodzene najviac darilo aktívam a investičným štýlom ťažiacim práve z nízkej inflácie, nízkej volatility a klesajúcich úrokových sadzieb. Ide hlavne o tzv. rastové akcie na čele s „Big Tech“, dlhopisy s čo najvyššou duráciou a aktíva slúžiace ako funkčné náhrady dlhopisov, jednoducho všetko „long duration, short volatility“.

Investori tak v priebehu rokov postupne zvyšovali alokáciu do tejto skupiny nástrojov na úkor aktív a investičných štýlov, ktoré sú naopak „stavané“ do prostredia vyššieho ekonomického rastu, vyššej inflácie, rastúcich sadzieb a vyššej volatility. Ide najmä o tzv. hodnotové akcie, cyklické akcie, akcie menších firiem a komodity. Tie viac ako dekádu výrazne zaostávali za prvou skupinou a investori dlhodobo znižovali ich podiel v portfóliu.

Ak teda dôjde k vytrvalejšiemu nárastu inflácie sprevádzanému zotavovaním ekonomiky, zvyšovaním úrokových sadzieb a zvýšenou volatilitou, nastane presne opačný pohyb a na trhoch sa naplno rozbehne masívna rotácia medzi aktívami a investičnými štýlmi. Táto rotácia už v podstate začala v novembri po predstavení prvej vakcíny proti Covid-19 a s menšími prestávkami pokračuje nepretržite už niekoľko mesiacov, avšak bilióny v portfóliách stále opatrne vyčkávajú, či sa naplno rozbehne. Ak však nastane výraznejší nárast inflácie, nebude už na čo čakať a rotácia prudko akceleruje. Stovky miliárd presúvaných medzi aktívami budú znamenať, že na „zlej strane“ sa skutočne neoplatí ostať a to nielen kvôli samotnej inflácii či vyšším sadzbám ale aj kvôli obrovským presunom medzi aktívami, ktoré výrazne zahýbu ich cenou.

Najlepšou ochranou portfólia pre prípad dlhodobejšieho nárastu inflácie (nielen v USA) je tak znížiť jeho duráciu, navýšiť podiel hodnotových a cyklických akcií na úkor rastových, znížiť podiel dlhopisov (najmä s dlhšou splatnosťou) a zvýšiť expozíciu voči komoditám či nehnuteľnostiam, ktorým sa darí v prostredí rastúcej inflácie.

S prispôsobením Vášho portfólia meniacim sa makroekonomickým a trhovým podmienkam Vám v Sympatii radi pomôžeme.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny