8. júla 2022 • Správa z trhu

Prečo máme nízke dôchodky?

Veľa dôchodcov sa sťažuje na nízke penzie a mnoho pracujúcich ľudí túži po „švajčiarskych dôchodkoch“. Niektorí sú právom nahnevaní a iní zase nie. Väčšina si však neuvedomuje, že najskôr je práca a až potom sa zbiera ovocie. Na druhej strane slovenský dôchodkový systém má svoje krivdy a vyzbierané peniaze od ľudí sa míňajú neefektívne a nekončia vždy tam, kde by naozaj mali. Slovensko pritom patrí medzi štáty EÚ, ktoré na dôchodky míňa percentuálne ku HDP najmenej, podobne ako aj na iné dôležité výdavky v krajine.

Ako vplýva zamestnanosť na dôchodky?

Štátne dôchodky sa u nás a vo väčšine krajín EÚ vyplácajú z odvodov, ktoré dnes platia pracujúci ľudia v štáte. Čím viac ľudí teda v krajine pracuje a odvádza do systému odvodov, tým lepšie sa štát vie postarať o súčasných dôchodcov. Dôležitý je okrem toho aj pomer pracujúcich na jedného dôchodcu, pričom mnoho pracujúcich ľudí dnes stále žije v omyle. Myslia si, že štát drží zaplatené odvody na účte a následne im ich bude v starobe vyplácať. Je to chybný predpoklad a môže mať v budúcnosti fatálny dopad, keďže demografia sa aj v našej krajine vyvíja nepriaznivo. Dôchodky budú preto v budúcnosti pravdepodobne ešte nižšie než dnes a spoliehať sa na štát môže byť veľmi nebezpečné.

Zdroj: Eurostat

Ako môžem ovplyvniť výšku svojho dôchodku?

Slovensko nie je priekopníkom v dôchodkových systémoch, ale našťastie si vieme niekedy dobré nápady prevziať zo zahraničia. Takýmto prípadom sú dôchodkové piliere. Tie slúžia na zabezpečenie lepšieho dôchodku, ale koľko pilierov má dôchodkový systém na Slovensku a aké sú rozdiely? Dôchodkový systém na Slovensku stojí na troch pilieroch. Prvý pilier predstavuje povinné dôchodkové poistenie, II. pilier je starobné dôchodkové sporenie a III. pilier tvorí doplnkové dôchodkové sporenie.

Už z názvu je zrejmé, že I. pilier je povinné poistenie a každý zamestnanec alebo SZČO je poistený v tejto schéme. Prvý pilier je nedediteľný a spravuje ho Sociálna poisťovňa. Do II. Piliera je možné vstúpiť dobrovoľne. Následne sa odvod do Sociálnej poisťovne delí na dve časti. Prvá smeruje do dôchodkovej správcovskej spoločnosti a druhá časť ostáva v prvom pilieri. Avšak vstup je možný iba do 35 roku života, bez ohľadu na to, či poistený je alebo nie je aktuálne zamestnaný. Výhoda druhého piliera spočíva v dediteľnosti a vo výbere, kam chce zamestnanec svoje príspevky investovať, pričom sú možné aj dobrovoľné vklady.

V neposlednom rade máme III. pilier, ktorý slúži ako doplnok v celej dôchodkovej schéme. Ide o ďalšiu možnosť vylepšiť si dôchodok, pričom tento typ sporenia dáva zmysel iba v tom prípade, ak je zamestnávateľ ochotný prispievať zamestnancovi. Rovnako je tento dôchodok dediteľný a o vložené prostriedky sa stará doplnková správcovská sporiteľňa. Sporiteľ získava aj výhodu vo forme odpočítania si príspevkov v hodnote 180 euro od základu dane.

Zdroj: Eurostat

Poistenec si teda môže vybrať z popísaných možností, a tým ovplyvniť svoj budúci dôchodok. Len pre predstavu, indexové fondy od svojho založenia ponúkajú priemerný ročný výnos na úrovni 9 %, akciové fondy 3 %, zmiešané fondy 2,5 % a dlhopisové garantované fondy 1,3 %. Podľa viceguvernéra Ľudovíta Ódora, sme pri lepšom nastavení druhého piliera mohli mať približne o 10 miliárd eur viac ako na dôchodkových účtoch dnes je, pričom aktuálny objem je na úrovni okolo 12 miliárd eur. Samozrejme, minulé výnosy negarantujú budúce, ale historicky platí, čím dlhší horizont sporiteľ má, tým rizikovejší investičný nástroj môže použiť.

Práca v EÚ, budem mať nárok na dôchodok?

Občan Európskej únie sa nemusí obávať, že mu nebudú započítané roky odpracované v iných krajinách Únie. Všetky odpracované roky budú zohľadnené a bude záležať, v ktorej alebo v ktorých krajinách žiadateľovi vznikne nárok na dôchodok. Celý proces bude riešiť sociálna poisťovňa, respektíve iný príslušný orgán v krajine, kde sa žiadosť podá. EÚ má platné zmluvy o sociálnom zabezpečení aj s niektorými ďalšími krajinami, konkrétne s Nórskom, Islandom, Lichtenštajnskom a Švajčiarskom. Takže ani v tomto prípade žiadateľ nebude ukrátený o odpracované roky v týchto krajinách, čím je zabezpečená sociálna spravodlivosť v európskom priestore.

Prečítajte si predošlý článok zo série o dôchodkoch: 1.diel.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny