7. augusta 2020 • Správa z trhu

Prichádzajú zlaté časy?

Zlato je v tomto roku jedným z najvýkonnejších aktív. Od začiatku roka narástlo už o viac ako 36% a dosiahlo nové historické maximum. Dnešné trhové a ekonomické podmienky vytvorili na tento rast takmer dokonalé predpoklady. Zdá sa však, že zlatú rally dnes pomáhajú poháňať už aj niektoré menej racionálne dôvody a práve tie do nej vnášajú prvky nestability.

Zlato je už dlhšiu dobu v rastovom trende, avšak skutočne prudký rast prišiel až v posledných týždňoch. Koncom minulého mesiaca prekonalo historické maximum a naďalej pokračuje v strmom raste. Ďalší míľnik prišiel tento týždeň, keď cena tohto drahého kovu prekročila dôležitú psychologickú hranicu 2000 dolárov za trójsku uncu.

Tento prudký rast urobil zo zlata jedno z najvýkonnejších aktív tohto roka. Od januára si totiž pripísalo už viac ako 36%. Nechalo tak ďaleko za sebou všetky hlavné akciové indexy, ktoré sa ledva spamätali z marcových prepadov, a samozrejme aj dlhopisy. Lepšie ako zlatu sa darilo iba striebru, ktoré dobieha dlhé zaostávanie za zlatom a akciami najväčších technologických firiem.

Dokonalé podmienky na rast

Zlato vďačí za tento výkon kombinácii viacerých faktorov, ktoré spolu vytvorili prakticky dokonalé podmienky na jeho rast. Najdôležitejším z nich je zrejme rekordný pokles reálnych dolárových výnosov hlboko do záporných hodnôt.

Hlavnou nevýhodou zlata v porovnaní s inými aktívami totiž je, že je vo svojej podstate absolútne neproduktívne. Na rozdiel od tradičných investičných aktív ako sú akcie alebo dlhopisy, zlato negeneruje nijaký zisk a neprináša tak žiadny pravidelný a predvídateľný výnos. Naopak, investor musí pravidelne vynakladať náklady na jeho uskladnenie a zabezpečenie. Investori, ktorých cieľom je dosahovanie stabilných a predvídateľných príjmov, sa mu preto za normálnych okolností vyhýbajú.

Pokles reálnych dolárových výnosov vyvolaný prudkým znížením sadzieb Fedu po vypuknutí pandémie však zmenil situáciu a túto veľkú nevýhodu zlata prakticky odstránil. Znamená totiž, že investícia do bezpečného dolárového aktíva s pravidelným výnosom, ako sú americké štátne dlhopisy, dnes investorovi po zohľadnení inflácie neprinesie výnos ale stratu. To isté dnes samozrejme platí aj o bezpečných eurových a jenových dlhopisoch. Držbou zlata sa tak nepripraví o pravidelné a zaručené výnosy.

Pokles reálnych výnosov je zároveň jedným z hlavných faktorov prispievajúcich k súčasnému oslabovaniu dolára. A slabý dolár takisto z viacerých dôvodov prispieva k posilňovaniu zlata.

A ešte je tu hrozba inflácie. Americký Fed, ako aj mnohé ďalšie centrálne banky vrátane ECB, zaplavili po vypuknutí pandémie a panike na trhoch finančný systém likviditou. K tomuto tzv. tlačeniu peňazí centrálnymi bankami sa na rozdiel od poslednej krízy pripojili aj masívne fiškálne výdavky.

Výsledkom je, že peňažná zásoba prudko vzrástla. A to vyvoláva obavy z inflácie. Najmä, keď je zrejmé, že k návratu do „normálu“ bude ešte dlhá cesta, takže „tlačiarne“ centrálnych bánk sa tak skoro nezastavia a aj vládne výdavky ostanú ešte dlhšiu dobu na zvýšených úrovniach.

Treba však zároveň povedať, že väčšie množstvo peňazí v obehu neznamená automaticky infláciu a to zvlášť v dnešnej situácii, keď samotná koronakríza pôsobí na ekonomiku silno deflačne. Deflácia je tak dnes minimálne rovnako pravdepodobná ako inflácia. Podstatné však je, že riziko inflácie je nenulové, existuje, a obozretní investori sa ho preto snažia znížiť.

Výborným nástrojom na zabezpečenie portfólia proti riziku nárastu inflácie je za normálnych podmienok krátky predaj (shortovanie) dlhopisov. Nárast inflácie totiž vedie k poklesu ceny a rastu výnosov dlhopisov. Tento mechanizmus je však teraz narušený zásahmi centrálnych bánk. Kľúčovým pilierom podpory ekonomiky zo strany centrálnych bánk sú masívne nákupy dlhopisov. Ich cieľom je zabrániť poklesu cien dlhopisov a tým pádom aj nárastu ich výnosov. Vďaka tomu firmám a štátom nevzrastú úrokové náklady, môžu si naďalej požičiavať a nedostanú sa v krízových časoch do ešte väčších finančných problémov.

Dlhopisové výnosy sú tak dnes tlačené nadol centrálnymi bankami a na rast inflácie by pravdepodobne nezareagovali proporčným rastom výnosov. Hedžovanie rizika nárastu inflácie predajom dlhopisov by tak neviedlo k žiadanému výsledku. Investori sa preto dnes musia obzerať po alternatívnych nástrojoch na ochranu portfólia pred infláciou a jedným z nich je práve zlato, ktoré má tradične negatívnu koreláciu s infláciou.

Zlatý ošiaľ

Zdá sa však, že zlatú rally dnes pomáhajú poháňať aj niektoré menej racionálne dôvody a práve tie do nej vnášajú prvky nestability.

Zlato ľudí fascinuje už po tisícročia a aj dnes sa v porovnaní s inými aktívami teší mimoriadnej pozornosti médií a záujmu širokej verejnosti. Kedykoľvek začne jeho cena prudko rásť, sú ho okamžite plné médiá. To následne láka k nákupu ďalších a ďalších ľudí, čím sa rast ešte posilňuje a správy o tomto prudkom raste ceny zas následne priťahujú ešte ďalších kupujúcich, ktorí tlačia cenu vyššie a vyššie.

Problémom však je, že ako pri každom investičnom ošiali, príde skôr či neskôr bod, keď sa prílev nových kupujúcich vyčerpá a investori, ktorí sa na rally úspešne zviezli, začnú zatvárať pozície, aby realizovali svoje zisky. Nasleduje hra o to, komu ostane Čierny Peter a cena klesá tak prudko ako niekedy rástla.

Bod, kedy sa z racionálneho rastu stane ošiaľ je vždy ľahšie určiť až pri spätnom pohľade. Mnohé však nasvedčuje tomu, že rast ceny zlata v posledných týždňoch výrazne zrýchľuje práve prudký prílev retailových investorov. Vidieť to aj na masívnom príleve peňazí do ETF fondov zameraných na zlato, ktoré sú obľúbeným nástrojom na investície do zlata práve pre retailových investorov. Objem zlata v ETF fondoch zameraných na zlato v týchto dňoch dokonca prekonal veľkosť zlatých rezerv Nemecka, teda krajiny s druhými najväčšími zlatými rezervami na svete. Viac zlata držia iba Spojené štáty.

Papier a kov

Zlatý ošiaľ z časti podporujú aj divoké špekulácie, že záplava nových peňazí od centrálnych bánk a súčasný prudký nárast štátneho dlhu v krajinách po celom svete povedú k znehodnoteniu peňazí a strate dôvery voči týmto „ničím nekrytým bezcenným papierikom“, pričom ich funkciu prevezme zlato alebo peniaze kryté zlatom, pretože len tie „držia hodnotu a centrálne banky ich nemôžu tlačiť koľko chcú“.

Takéto scenáre sú však, samozrejme, extrémne nepravdepodobné. V prvom rade existuje celý rad praktických dôvodov, pre ktoré boli tieto systémy v minulosti opustené. Ich zavedenie by však navyše ani neriešilo samotný problém znehodnocovania peňazí, ktorý je hlavným dôvodom, prečo dnes niektorí volajú po ich návrate.

Predpokladajme, že by napriek všetkým praktickým prekážkam boli papierové peniaze nahradené zlatými mincami. Je však nejaký dôvod myslieť si, že dnešní „panovníci“ alebo bankári by sa nechali zahanbiť stredovekými panovníkmi, ktorí ukázali pri ich znehodnocovaní mimoriadnu kreativitu?

S peniazmi krytými zlatom je to podobné. Zlata síce centrálne banky nemôžu tlačiť koľko chcú, avšak čo bráni tomu, zmeniť výmenný kurz za zlato? V minulosti sa to dialo. Nie je to ešte jednoduchšia, rýchlejšia a nebezpečnejšia forma znehodnotenia peňazí ako vytrvalá ale predvídateľná a kontrolovaná inflácia?

Navyše, ak by sa zlato opäť začalo používať na menovopolitické účely, prinieslo by to nejaký zisk investorom, ktorí ho držali? Nebolo by jednoducho konfiškované za vládou stanovený výmenný kurz, ako sa to v minulom storočí takisto dialo?

Zlato je tiež často považované za poistku proti skutočne zlým časom. Za aktívum, ktoré bude mať hodnotu, aj keby nastala vojna a/alebo celá ekonomika skolabovala. Je to však skutočne tak? Má zlato samé o sebe, na rozdiel od papiera, nejakú vnútornú hodnotu? Nie je len historická náhoda, že sa ľudom tento kov zapáčil a začali ho používať ako platidlo a veriť, že má hodnotu, lebo tomu veria aj ostatní? Nemôže sa to niekedy v budúcnosti opäť zmeniť?

V tejto súvislosti je tiež zaujímavé pripomenúť si, ako sa cena zlata vyvíjala na vrchole marcovej paniky, keď sa zdalo, že sa svet rúti do záhuby.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny