13. novembra 2020 • Správa z trhu

Nádejná vakcína proti koronavírusu priniesla optimizmus aj na trhy

Správa o mimoriadne úspešných klinických testoch potenciálnej vakcíny proti Covid-19, vyvinutej firmami Pfizer a BioNTech, vyvolala eufóriu aj medzi investormi. Táto vlna optimizmu následne spustila na trhoch silnú procyklickú rotáciu. Pozrite sa, ktoré aktíva z nej profitujú, a pre ktoré je, naopak, pohromou.

Vakcína vyvíjaná spoločnosťou Pfizer v spolupráci s nemeckou biotechnologickou spoločnosťou BioNTech dosiahla v tretej fáze klinických testov na vzorke 43 500 testovaných ľudí až 90% úspešnosť.  To je mimoriadne pozitívna správa, keďže medzi úspešnosťou vakcíny a percentom zaočkovanej populácie potrebným na dosiahnutie kolektívnej imunity v spoločnosti je nelineárny inverzný vzťah. Teda čím vyššia je účinnosť vakcíny, tým menej jej treba vyrobiť, distribuovať a použiť na zaočkovanie populácie.

To vyvoláva nádej, že prekonanie pandémie sa už v priebehu budúceho roka môže stať realitou. Schválenie od FDA na núdzové použitie by táto nádejná vakcína mohla dostať už v decembri. Ak pôjde všetko podľa plánu, do konca roka bude vyrobených prvých 50 miliónov dávok a v priebehu budúceho roka až 1,3 miliardy. Jedna osoba bude celkovo potrebovať dve dávky.

Firmy Pfizer a BioNTech oznámili výborné výsledky klinických testov a plán ďalšieho postupu v pondelok 9. novembra. Vlna eufórie, vyvolaná touto správou, zaplavila okamžite aj finančné trhy. Mnohé akciové indexy zaznamenali jeden z historicky najlepších dní.

Už letmý pohľad na výrazne rozdiely v pondelkovom výkone hlavných akciových indexov však prezrádza, že správa o nádejnej vakcíne odštartovala okrem všeobecne pôsobivého rastu akciového trhu aj jeden zaujímavý zásadný a potenciálne dlhotrvajúci pohyb, ktorý sa prelieva všetkými trhmi – začala sa silná procyklická rotácia.

Nádejná vakcína spustila masívnu procyklickú rotáciu

Pojem procyklická rotácia v skratke označuje situáciu, keď investičné prostredie začína priať aktívam profitujúcim z opätovného naštartovania ekonomického rastu. Ide najmä o akcie menších firiem z cyklických sektorov, hodnotové akcie a rizikovejšie dlhopisy. Tieto aktíva následne dosahujú lepší výkon ako tie defenzívne, bezpečnejšie aktíva vhodné do „zlého počasia“ ako napríklad akcie veľkých firiem z necyklických odvetví, rastové akcie, bezpečné dlhopisy či drahé kovy.

Cyklické rotácie obvykle začínajú po zásadných udalostiach meniacich očakávaný vývoj ekonomiky smerom k lepšiemu. Tento rok sme na trhoch videli už niekoľko pokusov o procyklickú rotáciu, avšak každý z nich bol nakoniec zastavený ešte v zárodku. Posledný nastal pred americkými voľbami v očakávaní „modrej vlny“, avšak vyhasol hneď po voľbách, keď začalo byť jasné, že demokrati majú len malú šancu na získanie väčšiny v Senáte.

Rotácia, ktorá začala v pondelok, je však unikátna a to nielen tým, že ju odštartovala skutočne zásadná udalosť, ktorá môže už v blízkej dobe ukončiť pandémiu a s ňou súvisiace ekonomické problémy, ale aj svojou mimoriadnou silou trhajúcou historické rekordy.

Víťazi a obete rotácie

Na akciovom trhu sa začiatok tejto prudkej procyklickej rotácie prejavil silným rastom akcií malých firiem, akcií z cyklických sektorov a hodnotových akcií. Jednoducho presne tých istých akcií, ktoré zaostávajú za výkonom trhu už niekoľko rokov a ich zaostávanie sa po vypuknutí pandémie ešte prehĺbilo.

Procyklická rotácia je tak v podstate dobiehaním zameškaného. A v tomto prípade je za tie roky skutočne čo dobiehať.

„Obeťami“ procyklickej rotácie sú, naopak, akcie veľkých, rastových firiem z defenzívnych sektorov, ktoré sa v predchádzajúcich mesiacoch a rokoch tešili mimoriadne prudkému rastu. Ide, samozrejme, predovšetkým o akcie niekoľkých najväčších technologických firiem ako Apple, Amazon, Microsoft, Facebook a Alphabet (Google).

Tieto firmy profitovali už niekoľko rokov z prostredia spomaľujúceho ekonomického rastu, nízkej inflácie a klesajúcich úrokových sadzieb, keďže ako jedny z mála dokázali vďaka svojmu business modelu a prakticky monopolnému postaveniu rásť aj v takýchto náročných podmienkach. Pandémia tento trend iba prehĺbila. „Big tech“ firmy, opäť ako jedny z mála, totiž nielenže nezasiahla, ale dokonca z nej profitovali. Očakávaný koniec pandémie, prinášajúci zotavenie ekonomiky a aspoň čiastočný návrat k fyzickým kontaktom a aktivitám (na úkor virtuálnych), je tak pre ne z určitého uhla pohľadu veľmi zlou správou.

Začiatok vo veľkom štýle

Keď sa teda v pondelok, po správe o nádejnej vakcíne, začali očakávania meniť a spustila sa procyklická rotácia, prvé pohyby boli skutočne dramatické. Rozdiely vo výkonnosti jednotlivých akciových faktorov trhali historické rekordy.

Hodnotové akcie prekonali rastové o rekordných 6%. Takmer rovnaký rozdiel vo výkonnosti nastal aj medzi akciami malých a veľkých firiem.

Rozdiel medzi akciami z cyklických a necyklických sektorov bol dokonca ešte výraznejší. Akcie z cyklického finančného sektora prekonali v pondelok akcie z necyklického, defenzívneho sektora zdravotníctva o celých 9%.

Ako už bolo spomenuté, najväčšími „obeťami“ rodiacej sa rotácie sú veľké technologické firmy. V pondelok utrpeli v priemere až 3,2% pokles. Ak porovnáme ich pondelkový výkon  s hodnotovými akciami malých firiem, ktorým naopak rotácia mimoriadne prospieva, dostaneme gigantický 10% rozdiel v dennej výkonnosti!

Jednoducho, rotácia začala vo veľkom štýle.

Mimochodom, vysoká váha najväčších technologických firiem v amerických akciových indexoch, najmä NASDAQ-u, bola hlavnou príčinou ich v úvode spomenutej vlažnej až negatívnej reakcie na skvelú správu o vakcíne.

Zaujímavé pohyby aj na ďalších trhoch

Procyklická rotácia sa netýka iba akciového trhu, hoci sa na ňom prejavuje najdramatickejšie a najviditeľnejšie. Rozlieva sa prakticky všetky trhmi a aktívami. Mimoriadne zaujímavé pohyby vyvoláva aj na dlhopisovom trhu. Prospieva rizikovejším cenným papierom a jej „obeťami“ sú, naopak, bezpečné dlhopisy s dlhou duráciou, ktoré sú vyhľadávané v časoch zvýšeného rizika, pomalého ekonomického rastu až recesie a klesajúcich úrokových sadzieb – predovšetkým štátne dlhopisy najrozvinutejších ekonomík s dlhou splatnosťou. Ide teda opäť o dramatický obrat trendu.

Americké štátne dlhopisy, ktoré sú všeobecne považované za najbezpečnejšie z bezpečných dlhopisov, dosiahli na začiatku týždňa nezvyčajne prudký pokles ceny (a nárast výnosov). Rizikové dlhopisy s ratingom v špekulatívnom pásme dosiahli, naopak, nárast ceny a ich výnosy poklesli na historické minimum.

Výraznú divergenciu vo výkone bezpečných a rizikových dlhopisov, sprevádzajúcu začiatok procyklickej rotácie, dobre ilustruje nasledujúci graf porovnávajúci výkon ETF „JNK“ sledujúceho rizikové dlhopisy v špekulatívneho pásme a ETF “TLT“ zameraného na americké štátne dlhopisy s dlhšou splatnosťou.

Pokles utrpeli popri bezpečných štátnych dlhopisoch aj ďalšie aktíva, tradične považované za bezpečné prístavy. Zlato stratilo v pondelok viac ako 4%.

Čo ďalej?

Otázkou ostáva, či sa súčasná rotácia, podobne ako jej predchodkyne, po pár dňoch opäť nezastaví ešte v úvodnej fáze. Jej príčina aj sila však dávajú dobré predpoklady na to, aby to tak tentokrát nebolo.

Správa o nádejnej vakcíne, ktorá môže už o pár mesiacov ukončiť pandémiu, bola skutočne silným štartovacím impulzom. Na prípadné zastavenie rotácie a opätovný zvrat trendu by preto bolo treba porovnateľne silnú negatívu správu vrhajúcu čierny mrak na ďalší vývoj ekonomiky.

Sme, samozrejme, stále uprostred zúriacej pandémie, pri vakcíne môžu nastať výrobné či distribučné problémy a aj v najlepšom prípade budú jej pozitívne dopady na reálnu ekonomiku citeľné najskôr o pol roka. Negatívne správy tak nemožno vylúčiť. Trhy sa však „pozerajú“ dopredu a prípadné menšie zdržania či komplikácie v súvislosti s vakcínou by pravdepodobne striasli. Politického a geopolitického rizika je v súčasnosti takisto vo svete nadbytok, avšak pravdepodobnosť temných scenárov ostáva stále pomerne nízka.

Na druhej strane, viaceré udalosti môžu začatú rotáciu ešte posilniť. Očakáva sa napríklad, že v nasledujúcich týždňoch oznámia výsledky klinických testov aj niektoré ďalšie firmy pracujúce na vývoji vakcíny proti Covid-19. Moderna by to podľa očakávania mala stihnúť ešte tento mesiac. Ak budú dáta od Moderny či iných firiem rovnako povzbudivé ako tie od Pfizeru, procyklická rotácia dostane ďalšiu silnú podporu. Viac účinných vakcín jednoducho zvyšuje šancu na rýchle prekonanie pandémie.

Rodiaca sa procyklická rotácia tak má tentokrát vysokú šancu udržať sa a naplno prebehnúť. Ak sa tak stane, v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch bude dominantnou trhovou silou vplývajúcou na pohyby širokého spektra aktív. Investorom, ktorý ju včas zachytia, poskytne výborné príležitosti na atraktívne taktické investície.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny