12. júna 2018 • Správa z trhu

Výhľad pre nemeckú ekonomiku sa zhoršil

Výhľad pre nemeckú ekonomiku sa v júni prudko zhoršil. Nedávna eskalácia obchodného sporu so Spojenými štátmi, ako aj obavy z novej vlády v Taliansku, zanechali svoju stopu na ekonomickom výhľade Nemecka.

Ku zhoršenému ekonomickému výhľadu prispeli aj slabšie výsledky nemeckého priemyslu (údaje o vývoze, výrobe a príjmových objednávkach) v apríli. Index Zew merajúci 6- mesačný ekonomický výhľad sa prepadol na – 16,1 (odh. – 14,6), čo predstavuje už piaty pokles v rade. Zároveň ide o najnižšiu hodnotu od septembra 2012 a hodnotu hlboko pod dlhodobým priemerom 23,3 bodu. Ohodnotenie súčasného ekonomického výhľadu pokleslo o 7,8 bodu z 87,4 na 80,6 bodu (odh. 85,0).

Očakávanie analytikov v súvislosti s ekonomickým vývojom v eurozóne predstavovalo ešte výraznejší pokles ako v prípade Nemecka. Index merajúci budúci ekonomický výhľad skončil na – 12,6 bodu, čo je o 15 bodov menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Medzitým indikátor súčasnej ekonomickej situácie v eurozóne dopadol ešte horšie s úbytkom o 16,2 bodu na úroveň 39,9 bodov.

Tento pokles výhľadu pre eurozónu možno do značnej miery pripísať oveľa pesimistickejším hodnoteniam talianskeho hospodárstva. Ekonomické očakávania v Taliansku klesli až o 31,7 bodu na úroveň -48,4 bodu, zatiaľ čo hodnotenie súčasnej situácie v Taliansku zaznamenalo pokles o 14,3 bodu na -32,8 bodu.

Majte prehľad o stave svojich investícií

Prihláste sa do klientskej zóny, kde nájdete komplexný prehľad svojich investícií.

Prejsť do klientskej zóny